Talvilaskenta

2020
Pelto- ja riistakolmioiden talvilaskenta on käynnissä

Peltokolmioiden laskenta-aika on 1.1.–28.2.

Riistakolmioilla suositeltu laskenta-aika on Etelä- ja Keski-Suomessa 15.1.–28.2.2020 ja Lapissa ja Oulussa 15.1.–15.3.2020.

Olosuhteiden salliessa laskenta kannattaa tehdä heti ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana, sillä sopivien laskentapäivien lukumäärä voi jäädä pieneksi. Etenkin viime vuosina keliolosuhteet ovat olleet haastavia. Laskenta on erittäin altis sää- ja lumioloille, minkä vuoksi sopivia laskentapäiviä ei ole kovin montaa. Kolmio lasketaan yhden päivän aikana.

Laskentailoa!

 

Lue lisää
Riistakolmiolaskenta sähköisesti
Metsonaaras, kuva: Petri Timonen

Riistakolmiot.fi tarjoaa laskentaraportteja sekä perustietoa laskennasta

Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus, Metsähallitus ja Metsästäjäliitto kehittävät yhdessä riistakolmiot.fi-verkkopalvelua riista- ja peltokolmiolaskijoiden avuksi. Verkkopalvelu saattaa laskentatiedon entistä paremmin kaikkien sitä tarvitsevien saataville. Palvelun toivotaan olevan avuksi erityisesti metsästyksen säätelyssä ja sitä koskevassa päätöksenteossa.

Palvelu helpottaa laskentatietojen raportointia. Vuosittaisten sekä alueellisten tietojen vertailtavuus paranee ja riistatieto saadaan entistä paremmin ja laaja-alaisemmin käyttöön hallinnollisessa ja paikallisessa päätöksenteossa. Laskentaraporttien lisäksi palvelu tarjoaa perustietoa riistakolmiolaskennasta, laskettavista lajeista sekä ohjeita ja opastusta laskentojen tekijöille.

Riistakolmiolaskennan verkkopalvelutViimeisimmät raportit

Ajankohtaista

Pelto- ja riistakolmioiden talvilaskenta on käynnissä
Peltokolmioiden laskenta-aika on 1.1.–28.2. Riistakolmioilla suositeltu laskenta-aika on Etelä- ja Keski-Suomessa 15.1.–28.2.2020 ja Lapissa ja Oulussa 15.1.–15.3.2020. Olosuhteiden salliessa laskenta kannattaa tehdä heti ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana, sillä sopivien laskentapäivien lukumäärä voi jäädä pieneksi. Etenkin viime vuosina keliolosuhteet ovat olleet haastavia. Laskenta on erittäin altis sää- ja lumioloille, minkä vuoksi sopivia… Lue lisää
Kanalintukannat edelleen kasvussa
Kanalintujen kannat voivat kuitenkin vaihdella vuosien välillä voimakkaastikin, ja aina askarruttava kysymys on jatkavatko kanalintujen kannat elpymistä vai kääntyykö kannankehitys laskuun. Tänä vuonna tilanne näyttää ilahduttavalta. Lue lisää raportit osiosta. Ylä-Lapin kanakoiralaskennan tulokset löytyvät täältä. Suuret kiitokset laskentaan osallistuneille ja laskennan vielä suorittaville!… Lue lisää
Kesälaskennan aikataulu
Riistakolmioiden kesälaskenta on tänä vuonna 27.7.–11.8.2019. Edellisvuosien tapaan laskenta kannattaa suorittaa heti, kun sääolosuhteet ja laskijoiden aikataulut sen sallivat. Sähköisesti 11.8.2019 palautetut tulokset ennättävät vielä metsästysaika-asetuksen pohjaksi. Kolmiolaskennan tulokset löytyvät raporteista. Huom! raportti päivittyy laskennan aikana päivittäin. Laskentailoa!… Lue lisää
Mitä on riistakolmiolaskenta?

Kuva: Petri Ahlroth

Riistakolmiot ovat pysyviä metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä.

Riistakantojen kestävä käyttö ja metsästyksen oikea mitoittaminen edellyttää hyvää ja luotettavaa tietoa riistakantojen koosta ja kehityksestä. Riista- ja peltokolmiolaskentojen avulla tuotetaan tietoa metsä- ja peltovaltaisten alueiden riistalajien kannan arviointiin ja hoidon suunnitteluun. Hyvät tiedot riistan runsaudesta ja vuotuisesta tuotosta hyödyttävät sekä metsästystä että tieteellistä tutkimusta. Riistaeläinten runsaudenseuranta on riistantutkimuksen ja metsästäjäkunnan yhteistoimintaa. Eri seurantahankkeisiin osallistuu vuosittain lähes kymmenentuhatta metsästäjää. Tutkimuksen tehtävä on järjestää laskennat ja käsitellä tulokset. Metsästäjät tekevät vapaaehtoisesti varsinaisen laskentatyön maastossa. Eri riistaeläinryhmille on kehitetty omat seurantaohjelmansa. Metsäriistaa seurataan riistakolmiolaskennan avulla. Riistakolmiolaskennan rinnalle on kehitetty peltokolmiolaskenta alueille, joilla maatalousympäristöä ja asutusta on runsaasti. Laskennan piirissä on yli 30 metsäriistalajia. Sorsien ja hanhien kantoja ja poikastuottoa seurataan toukokuisin parilaskennoin ja heinäkuisin poikuelaskennoin. Suurpedoille, hylkeille, majaville ja metsäpeuralle on kehitetty omat laskentansa. Hirvikannan seurannalta vaaditaan niin suurta tarkkuutta, että kannan kokoa arvioidaan usealla tavalla. Riistantutkimuksen tärkein työkalu hirvikannan seurannassa on hirvihavaintokortti. Lue lisää kolmiolaskennasta
Riistakolmiot.fi