Talvilaskenta

2017
Lumijälkilaskennan aikataulua pidennetään 15.3 saakka

 

Laskentaolosuhteet eivät ole tänä vuonna suosineet riista-ja peltokolmiolaskentoja, joten laskenta-aikaa pidennetään koko maassa 15.3 saakka.

Toivottavasti kelit paranevat. Alustavia laskentatuloksia voit katsoa täältä. Laskentailoa!

Lue lisää
Riistakolmiolaskenta sähköisesti
Metsonaaras, kuva: Petri Timonen

Riistakolmiot.fi tarjoaa laskentaraportteja sekä perustietoa laskennasta

Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus, Metsähallitus ja Metsästäjäliitto kehittävät yhdessä riistakolmiot.fi-verkkopalvelua riista- ja peltokolmiolaskijoiden avuksi. Verkkopalvelu saattaa laskentatiedon entistä paremmin kaikkien sitä tarvitsevien saataville. Palvelun toivotaan olevan avuksi erityisesti metsästyksen säätelyssä ja sitä koskevassa päätöksenteossa.

Palvelu helpottaa laskentatietojen raportointia. Vuosittaisten sekä alueellisten tietojen vertailtavuus paranee ja riistatieto saadaan entistä paremmin ja laaja-alaisemmin käyttöön hallinnollisessa ja paikallisessa päätöksenteossa. Laskentaraporttien lisäksi palvelu tarjoaa perustietoa riistakolmiolaskennasta, laskettavista lajeista sekä ohjeita ja opastusta laskentojen tekijöille.

Riistakolmiolaskennan verkkopalvelutViimeisimmät raportit

Ajankohtaista

Lumijälkiä lasketaan jälleen
Lumijälkiä lasketaan  peltokolmioilla 1.1.- 28.2.2017. Riistakolmioilla laskenta-aika on Etelä- ja Keski-Suomessa 15.1.–28.2.2017  ja Pohjois-Suomessa 15.1.–15.3.2017 . Nyt palvelussa ovat mukana myös peltokolmiot sekä osa niiden laskentahistoriasta. Tässä laskennassa myös peltokolmioiden laskentatulokset kannattaa tallentaa suoraan verkkopalveluun. Oman kolmion tietoja tarkastelemalla saa käsityksen miten oman kolmion laskentatulokset ovat muuttuneet. Alustavia laskentatuloksia voit… Lue lisää
Kiitokset kaikille laskijoille kuluneesta vuodesta!
Kanalintujen katovuosista huolimatta riistakolmioita laskettiin kesällä jälleen lähes 1000 kappaletta. Laskentatuloksista lähes 90 prosenttia palautettiin riistakolmiot.fi-palvelun kautta. Kiitos siitä! Nyt palvelussa ovat mukana myös peltokolmiot sekä osa niiden laskentahistoriasta. Tulevassa laskennassa myös peltokolmioiden laskentatulokset kannattaa tallentaa suoraan verkkopalveluun. Oman kolmion tietoja tarkastelemalla saa käsityksen miten oman kolmion laskentatulokset ovat muuttuneet. Lue lisää
Mitä on riistakolmiolaskenta?

Karhu. Kuva: Petri Timonen

Riistakolmiot ovat pysyviä metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä.

Riistakantojen kestävä käyttö ja metsästyksen oikea mitoittaminen edellyttää hyvää ja luotettavaa tietoa riistakantojen koosta ja kehityksestä. Riista- ja peltokolmiolaskentojen avulla tuotetaan tietoa metsä- ja peltovaltaisten alueiden riistalajien kannan arviointiin ja hoidon suunnitteluun. Hyvät tiedot riistan runsaudesta ja vuotuisesta tuotosta hyödyttävät sekä metsästystä että tieteellistä tutkimusta. Riistaeläinten runsaudenseuranta on riistantutkimuksen ja metsästäjäkunnan yhteistoimintaa. Eri seurantahankkeisiin osallistuu vuosittain lähes kymmenentuhatta metsästäjää. Tutkimuksen tehtävä on järjestää laskennat ja käsitellä tulokset. Metsästäjät tekevät vapaaehtoisesti varsinaisen laskentatyön maastossa. Eri riistaeläinryhmille on kehitetty omat seurantaohjelmansa. Metsäriistaa seurataan riistakolmiolaskennan avulla. Riistakolmiolaskennan rinnalle on kehitetty peltokolmiolaskenta alueille, joilla maatalousympäristöä ja asutusta on runsaasti. Laskennan piirissä on yli 30 metsäriistalajia. Sorsien ja hanhien kantoja ja poikastuottoa seurataan toukokuisin parilaskennoin ja heinäkuisin poikuelaskennoin. Suurpedoille, hylkeille, majaville ja metsäpeuralle on kehitetty omat laskentansa. Hirvikannan seurannalta vaaditaan niin suurta tarkkuutta, että kannan kokoa arvioidaan usealla tavalla. Riistantutkimuksen tärkein työkalu hirvikannan seurannassa on hirvihavaintokortti. Lue lisää kolmiolaskennasta
Riistakolmiot.fi