Teeri 2019
Teerikanta jatkoi vahvaa kasvua miltei koko maassa, ja korkeimpia tiheyksiä havaittiin Rannikko-Pohjanmaalta ja Pohjois-Savosta Koillismaalle ulottuvalla leveällä vyöhykkeellä. Viime vuoteen verrattuna suurimmat kasvuluvut havaittiin Pohjois- ja Etelä-Savossa, jossa tiheydet kasvoivat 60-80 %. Kaakkois-Suomessa ja eteläisimmässä Suomessa teeren tiheydet laskivat viime vuodesta ja ovat myös pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Lue lisää
Metso 2019
Metson tiheydet jatkoivat kasvua miltei koko pohjoisessa Suomessa. Voimakasta kasvua havaittiin erityisesti Koillismaalla ja Itä-Lapissa, ja Lapissa aletaan lähestyä jo 31 vuotisen laskentahistorian huipputiheyksiä. Rannikko-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Pohjois-Savossa tiheydet nousivat viiden edellisvuoden keskiarvosta noin 50%. Kainuussa tiheys nousi hieman, mutta on kuitenkin koko laskentahistorian kattavan keskiarvon alapuolella. Verrattuna viime vuoden… Lue lisää
Pyy 2019
Pyykannat  ovat jatkaneet nousua takavuosien aallonpohjasta miltei kautta maan, ja lähestyvät paikoin riistakolmioiden laskentahistorian huipputiheyksiä. Voimakkainta kasvu on ollut keskisessä Suomessa ja Oulu-Kainuu alueella. Korkeimmat tiheydet havaittiin tänä kesänä Pohjois-Savossa ja –Karjalassa, mutta kautta koko Etelä-Suomen tiheydet olivat varsin korkeita. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomi, jossa tämän vuoden kannan tiheysarvio on noin… Lue lisää
Riekko 2019
Riekon tiheys jatkaa kasvuaan sen vahvimmalla levinneisyysalueella (Lappi ja Oulu-Kainuu). Metsä-Lapissa ja Oulu-Kainuussa riekon tiheys lähestyy koko riistakolmiohistorian keskitiheyttä. Paikoin Itä- ja Ylä-Lapissa on tänä kesänä havaittu suhteellisen korkeitakin tiheyksiä, mutta laskettujen kolmioiden vähäinen määrä noilla alueilla vaikeuttaa tiheyden luotettavaa arviointia. Riekko havaittiin tänä kesänä myös joillakin Pohjanmaan kolmioilla useamman… Lue lisää
Metsäjänis 2019
Koko maan jälkitiheys kasvoi edellistalvesta noin 30 %, ja sama kehitys oli nähtävissä lähes kaikkialla. Kasvun ansiosta nyt todettu jälkitiheys oli sama kuin viitenä edellisenä talvena keskimäärin. Koko seurantajakson 30 vuoden aikana Pohjois-Suomessa ei ole tapahtunut jäniskannassa mainittavaa muutosta. Erityisesti Etelä-Suomessa, mutta osin myös maan keskiosissa jälkitiheydet sitä vastoin alenivat… Lue lisää
Kettu 2019
Ketun koko maan jälkitiheys oli jokseenkin muuttumaton koko edellistalvesta. Muutoskuvassa oli alueellisuutta siten, että idässä ja kaakossa jälkitiheys pieneni, kun taas keskisessä Suomessa ja lännempänä kasvoi. Nyt havaitut jälkimäärät olivat myös samalla tasolla kuin edellisinä talvina keskimäärin. Suurempien aluekokonaisuuksien puitteissa ketun jälkitiheys on alentunut kuluneiden kolmen vuosikymmenen aikana hieman Pohjois-… Lue lisää
Rusakko 2019
Rusakon jälkiä tavattiin huomattavasti enemmän kuin edellisenä talvena ja myös enemmän kuin edellisenä viitenä talvena keskimäärin. Kasvua vaikuttaa olleen paitsi rusakon omimmalla alueella Etelä-Suomessa myös Pohjanmaalla ja Rannikko-Pohjanmaalla. Talven lumioloilla näyttää olevan vuosittaisesta vaihtelusta päätellen enemmän vaikutusta rusakon kuin metsäjäniksen jälkimääriin. Kolmenkymmenen vuoden aikana rusakkokanta on monilla alueilla vähintään kymmenkertaistunut. Lue lisää
Orava 2019
Oravan jälkimäärä kasvoi vahvasti edellistalvesta, paikoin jopa kaksinkertaistuen. Siitä huolimatta nyt havaitut jälkitiheydet olivat vain hieman korkeammat kuin edellisinä talvina keskimäärin. Jos tarkastelu laajennetaan koskemaan koko riistakolmioiden jaksoa, käy selväksi että viime talvien oravamäärät ovat hyvin vaatimattomat. Eräillä alueilla jälkitiheys on peräti koko 31-vuotisen seurannan alhaisempien vuosien tasolla. Lue lisää
Saukko 2019
Saukon jälkitiheys pieneni roimasti edellistalvesta (lähes 50 %) ja se oli huomattavasti alhaisempi kuin edellisinä talvina keskimäärin. Näin voimakas vähennys ei voi tarkoittaa yksilömäärän yhtä rajua vähenemistä, ja tiedettyä on, että saukko on talven jälkilaskennassa herkkä laji. Lumenvahvuus vaikuttaa tulokseen paljon, samoin se, miten vesistöt ovat jäätyneet. Kolmiokauden viesti on… Lue lisää
Näätä 2019
Näädän jälkitiheys oli sama kuin edellistalvena ja hieman alhaisempi kuin edellisinä talvina. Tämän talven korkeimmat jälkitiheydet (yli 1 per 10 km) todettiin Kaakkois-Suomessa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Rannikko-Pohjanmaalla. Koko seurantajakson aikana näätä on vähentynyt Etelä-Suomessa ja vahvistunut Pohjois-Suomessa. Näädän runsaus Pohjois-Suomessa oli 30 vuotta sitten noin puolet siitä mitä Keski- ja… Lue lisää
Riistakolmiot.fi