Ylä-Lapin riekkolaskenta

Ylä-Lapin riekkolaskentaa on toteutettu vuodesta 2008 saakka kanakoirametsästäjien avulla. Laskentoihin osallistuneet metsästäjät ovat suorittaneet Metsähallituksen koordinoiman laskentakoulutuksen. Laskennassa käytetään apuna kanakoiraa.

Laskentaa koordinoi Metsähallitus, ja Luonnonvarakeskus osallistuu laskennan suunnitteluun sekä käsittelee aineiston ja raportoi tulokset. Laskenta suoritetaan vuosittain Ylä-Lapin kolmen kunnan avoimilla tundra- ja tunturialueilla. Laskentalinjan pituus on noin 4 km ja linjat kattavat tasaisesti koko Ylä-Lapin.

Laskenta-aineisto perustuu etäisyysotantamenetelmään (Distance Sampling), joka ottaa huomioon havaintojen etäisyyden laskentalinjasta eli havaittavuuden. Laskennassa riekkoja havaitaan yleensä sitä vähemmän, mitä suuremmaksi etäisyys kasvaa laskentalinjasta. Havaittavuutta mallintamalla voidaan arvioida linjalaskennasta poisjääneiden riekkojen määrä.

Kanta- eli tiheysarvio perustuu riekkojen todelliseen määrään maastossa ja niiden havaittavuuteen, jotka molemmat vaihtelevat vuosittain. Havaittavuuteen vaikuttavat esimerkiksi säätekijät, jotka voivat vaikuttaa niin koirien työskentelyinnokkuuteen kuin myös riekkojen aktiivisuuteen. Myös parvikoon (tai poikuekoon) sekä havaittavuuden väliset riippuvuudet ja alueellisen parvikoon vaihtelu voidaan ottaa tarvittaessa huomioon. Kanakoiralla tehty etäisyyslaskenta on käytössä myös Ruotsissa ja Norjassa, joten se kattaa tunturialueet koko Fennoskandiassa.

 

Tulosta sivu

Riistakolmiot.fi