Raportit

Ylä-Lapin riekot 2019
Vuonna 2008 aloitettua riekon kanakoiralaskentaa jatkettiin rutiinilla Ylä-Lapin kolmen kunnan avoimilla tunturi-, suo- ja koivikkoalueilla. Kanakoiralaskennan tekivät pääasiassa Ylä-Lapin kanakoirametsästäjät. Laskentaa koordinoi Metsähallitus. Luonnonvarakeskus (Luke) käsittelee aineiston ja raportoi tulokset. Tänä vuonna laskentaolosuhteet olivat pääosin hyviä, vaikka loppukesän kuivuus todennäköisesti ohjasi riekkoja linjojen kosteille osuuksilla. Riekkoparvia nähtiin havaittavuusmallin ideaalin mukaisesti,… Lue lisää
kesälaskenta 2019
Kesän 2018 riistakolmiolaskennat paljastivat kanalintutiheyksien lähteneen ilahduttavasti kasvamaan takavuosien aallonpohjan jälkeen. Kanalintujen kannat voivat kuitenkin vaihdella vuosien välillä voimakkaastikin, ja aina askarruttava kysymys on jatkavatko kanalintujen kannat elpymistä vai kääntyykö kannankehitys laskuun. Tänä vuonna tilanne näyttää ilahduttavalta. Kuluvan kesän sää on ollut pääosin otollinen kanalintujen pesinnälle. Kesäkuun lämpötilat noudattelivat pitkänajan… Lue lisää
Teeri 2019
Teerikanta jatkoi vahvaa kasvua miltei koko maassa, ja korkeimpia tiheyksiä havaittiin Rannikko-Pohjanmaalta ja Pohjois-Savosta Koillismaalle ulottuvalla leveällä vyöhykkeellä. Viime vuoteen verrattuna suurimmat kasvuluvut havaittiin Pohjois- ja Etelä-Savossa, jossa tiheydet kasvoivat 60-80 %. Kaakkois-Suomessa ja eteläisimmässä Suomessa teeren tiheydet laskivat viime vuodesta ja ovat myös pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Lue lisää
Metso 2019
Metson tiheydet jatkoivat kasvua miltei koko pohjoisessa Suomessa. Voimakasta kasvua havaittiin erityisesti Koillismaalla ja Itä-Lapissa, ja Lapissa aletaan lähestyä jo 31 vuotisen laskentahistorian huipputiheyksiä. Rannikko-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Pohjois-Savossa tiheydet nousivat viiden edellisvuoden keskiarvosta noin 50%. Kainuussa tiheys nousi hieman, mutta on kuitenkin koko laskentahistorian kattavan keskiarvon alapuolella. Verrattuna viime vuoden… Lue lisää
Pyy 2019
Pyykannat  ovat jatkaneet nousua takavuosien aallonpohjasta miltei kautta maan, ja lähestyvät paikoin riistakolmioiden laskentahistorian huipputiheyksiä. Voimakkainta kasvu on ollut keskisessä Suomessa ja Oulu-Kainuu alueella. Korkeimmat tiheydet havaittiin tänä kesänä Pohjois-Savossa ja –Karjalassa, mutta kautta koko Etelä-Suomen tiheydet olivat varsin korkeita. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomi, jossa tämän vuoden kannan tiheysarvio on noin… Lue lisää
Riekko 2019
Riekon tiheys jatkaa kasvuaan sen vahvimmalla levinneisyysalueella (Lappi ja Oulu-Kainuu). Metsä-Lapissa ja Oulu-Kainuussa riekon tiheys lähestyy koko riistakolmiohistorian keskitiheyttä. Paikoin Itä- ja Ylä-Lapissa on tänä kesänä havaittu suhteellisen korkeitakin tiheyksiä, mutta laskettujen kolmioiden vähäinen määrä noilla alueilla vaikeuttaa tiheyden luotettavaa arviointia. Riekko havaittiin tänä kesänä myös joillakin Pohjanmaan kolmioilla useamman… Lue lisää
Talvilaskenta 2019
Lumi- ja sääolot hankaloittivat lumijälkilaskentoja –vain pieniä muutoksia pienriistakannassa   Kuluneen talven lumijälkilaskentojen perusteella monen pienriistalajin jälkikeskiarvot ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna edellisvuosien tasolla. Kärpän, oravan, metsäjäniksen ja rusakon kannat ovat edellistalvea korkeammat. Ilveksen jälkiä havaittiin vähemmän kuin vuosi sitten. Lumitilanne ei suosinut pienriistan lumijälkilaskentoja tänä talvena. Riistakolmioita onnistuttiin kiertämään vain 577… Lue lisää
Metsäjänis 2019
Koko maan jälkitiheys kasvoi edellistalvesta noin 30 %, ja sama kehitys oli nähtävissä lähes kaikkialla. Kasvun ansiosta nyt todettu jälkitiheys oli sama kuin viitenä edellisenä talvena keskimäärin. Koko seurantajakson 30 vuoden aikana Pohjois-Suomessa ei ole tapahtunut jäniskannassa mainittavaa muutosta. Erityisesti Etelä-Suomessa, mutta osin myös maan keskiosissa jälkitiheydet sitä vastoin alenivat… Lue lisää
Kettu 2019
Ketun koko maan jälkitiheys oli jokseenkin muuttumaton koko edellistalvesta. Muutoskuvassa oli alueellisuutta siten, että idässä ja kaakossa jälkitiheys pieneni, kun taas keskisessä Suomessa ja lännempänä kasvoi. Nyt havaitut jälkimäärät olivat myös samalla tasolla kuin edellisinä talvina keskimäärin. Suurempien aluekokonaisuuksien puitteissa ketun jälkitiheys on alentunut kuluneiden kolmen vuosikymmenen aikana hieman Pohjois-… Lue lisää

Tulosta sivu

Riistakolmiot.fi