Raportit

Ylä-Lapin riekot 2020
Koko tunturialueen riekkokanta pysyi kutakuinkin keskimääräisellä tasolla, mutta alueelliset erot kääntyivät totutusta toisin päin: Utsjoella riekkokanta taantui viime vuodesta yli puolella, mutta muualla Ylä-Lapissa oltiin viime vuoden ja keskimääräisen riekkokannan tuntumassa. Kanakoirametsästäjät laskivat tunturialueen riekkolinjat jo kolmannentoista kerran Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen tukemana. Vuonna 2008 aloitettua riekon kanakoiralaskentaa jatkettiin rutiinilla Ylä-Lapin… Lue lisää
Kesä 2020
Monin paikoin ennätyksellisen lämmin kesäkuu on asettanut odotukset korkealle metsäkanalintujen pesinnän menestykselle. Viileä ja epävakainen heinäkuu kovine rankkasateineen saattoi kuitenkin osittain vesittää lupaavan oloisen pesintävuoden. Lapin itäosissa ja etelärannikolla heinäkuu on tosin ollut lämmin tai normaali. Poikasosuus ja poikueiden koot ovat olleet useimmilla lajeilla ja alueilla keskiarvonsa tuntumassa, muutamia poikkeuksia… Lue lisää
Metso 2020
Metsolla on koko maassa poikuekoot keskiarvonsa lähettyvillä. Etelä-Savossa on normaalia matalampi poikasosuus. Metson kannantiheydet ovat useimmilla alueilla pysyneet vakaina, tai hyvin noudattaneet pitkäaikaisia suuntauksia. Rannikko-Pohjanmaalla kannan tiheys jatkaa laskuaan ja on tänä vuonna alla puolet keskiarvostaan. Pohjanmaalla (sisämaassa) pitkäaikainen suuntaus on sama, mutta tiheys on noussut neljä vuotta peräkkäin ja… Lue lisää
Pyy 2020
Pyyllä on kuluvana kesänä ollut Rannikko-Pohjanmaalla ja Pohjois-Hämeessä tavallista suuremmat poikueet. Etelä-Savossa ja Kaakkois-Suomessa poikueet ovat sen sijaan olleet normaalia pienempiä. Etelä-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa poikasosuudet ovat olleet matalia. Pyyn tilanne kuvastaa hyvin, miten suurta alueellinen vaihtelua voi olla eri demografisissa tekijöissä. Keski-Suomessa, Etelä-Hämeessä, Kainuussa ja Kaakkois-Suomessa kuluvan kesän pyytiheydet… Lue lisää
teeri 2020
Teerellä oli keskiarvoa suuremmat poikueet Uudellamaalla, Pohjois-Karjalassa, sekä Pohjanmaalla (tosin ei rannikolla). Poikasosuudet olivat normaalia matalammat Rannikko-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Teeren kanta on enimmäkseen vakaa. Joillakin alueilla on havaittavissa elpymistä 3–5 vuoden takaisesta aallonpohjasta. Kuluvana kesänä on keskimääräistä paremmat tiheydet Uudellamaalla, Pohjois-Savossa, Oulussa ja Lapissa. Kannantiheys on sen sijaan normaalia… Lue lisää
Riekko 2020
Riekolla ei ole havaittavissa poikkeuksia poikuekoossa tai poikasosuudessa. Näitä on tosin mahdollista arvioida vain lajin vahvimmalla levinneisyysalueella (Lappi ja Oulu–Kainuu). Edellisvuoteen nähden riekon tiheys kasvoi maltillisesti Kainuussa ja pysyi jotakuinkin ennallaan Oulun seudulla ja Lapissa, kuten myös koko maan arvio. Viime 2–3 vuoden tiheydet ovat osoittaneet elpymisen merkkejä pahimmasta aallonpohjasta. Lue lisää
Talvi 2020
Pienriistakannat jatkavat totuttuun suuntaan – eteläiset lajit pärjäävät yhä paremmin Metsästäjät ovat kuluneena talvena taas ansiokkaasti kiertäneet Suomen riistakolmioita ja suorittaneet lumijälkilaskentoja. Kolmiolaskennat tuottavat tärkeää tietoa pienriistalajien alueellisista kannankehityksistä. Kantojen kehityksiä tarkastellaan tässä sekä koko 32-vuotisen laskentahistorian valossa, että vertailemalla kuluvan talven lukemia edelliseen talveen, tai viiteen edelliseen talveen. Useimmissa… Lue lisää
Metsäjänis 2020
Metsäjäniskanta on taantunut tasaista vauhtia vajaaseen puoleen siitä mitä se oli kolme vuosikymmentä sitten. Suomen etelä- ja keskiosissa taantuminen on selväpiirteistä, kun taas Pohjois-Suomessa selkeää muutosta ei ole tapahtunut. Koko maan jälkitiheys viime talvena myötäilee pitkäaikaista suuntausta. Pohjois-Suomessa, jossa vuosien välinen vaihtelu on muuta maata suurempaa, kanta kuitenkin kasvoi toista… Lue lisää
Kettu 2020
Kettukanta on pienentynyt noin puoleen koko maassa viimeisen 32 vuoden aikana. Muutos on maltillisinta Pohjois-Suomessa. Varsinkin Suomen keskiosissa kannankehitys on ollut mutkikkaampaa; 2000-luvun alussa oli varsin selkeä huippu, kuten myös kolmisen vuotta sitten. Kuluvan talven osalta, kettukanta näyttäsi selvästi pienentyneen suurissa osin maata, lähinnä Suomen etelä- ja keskiosissa. Pohjois-Suomessa kanta… Lue lisää
Rusakko 2020
Pienriistan joukossa levinneisyydeltään eteläinen rusakko kuuluu ehdottomiin voittajiin. Kolmen vuosikymmenen aikana koko maan kanta on noin kymmenkertaistunut ja kasvu on selvää koko maassa, joskin vähemmän selvää Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa kannan kasvu näyttää pienen tasaisen jakson jälkeen kiihtyneen, varsinkin 2010-luvun alussa. Rusakon viime talven jälki-indeksin muutosten suunta vaihtelee eri puolilla maata, eivätkä… Lue lisää

Tulosta sivu

Riistakolmiot.fi