Raportit

Ylä-Lapin riekot 2018
Riekkokanta lähti hienoiseen nousuun parin vuoden laskun jälkeen. Kanakoirametsästäjät laskivat tunturialueen riekkolinjat Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen tukemana. Linjoja laskettiin ennätysmäärä. Takana on jo yksitoista vuotta riekkolaskentaa kanakoirilla. Vuonna 2008 aloitettua riekon kanakoiralaskentaa jatkettiin rutiinilla Ylä-Lapin kolmen kunnan avoimilla tunturi-, suo- ja koivikkoalueilla. Kanakoiralaskennan tekivät pääasiassa Ylä-Lapin kanakoirametsästäjät. Laskentaa koordinoi Metsähallitus ja… Lue lisää
Kesälaskenta 2018
Päättynyt riistakolmioiden kesälaskenta oli valtakunnan laajuisena järjestyksessä 30. Tuoreessa muistissa ovat useat vaisummat lintusyksyt, jolloin metsästystä rajoitettiin tuntuvasti. Vastaavasti myös lintusaaliit jäivät alhaisiksi. Edellisvuodesta poiketen kesän olosuhteet olivat hyvät, jopa poikkeuksellisella tavalla. Jo toukokuu oli huomattavasti tavanomaista lämpimämpi ja kesäkuukin lämpöoloiltaan ja sademääriltään tavanomainen. Heinäkuu jää historiaan ennätyskorkeista lämpötiloista, ja… Lue lisää
Teeri 2018
Teeritiheys kasvoi edellisvuodesta pääosassa maata, mutta kaakkoisessa Suomessa suunta oli toinen. Verrataanpa nyt todettuja tiheyksiä edelliseen 10 vuoteen tai koko kolmiolaskennan historiaan (30 vuotta), teeren tiheydet jäivät niitä pienemmiksi Etelä-Savossa, Kaakkois-Suomessa ja Keski-Suomessa. Korkeimmat teeritiheydet havaittiin Pohjanmaalta Kainuuseen ulottuvalla vyöhykkeellä. Lue lisää
Metso 2018
Metsokanta koheni edellisvuodesta pääosassa maata paikoin tuntuvastikin. Muutamilla alueilla kuitenkin – Kaakkois-Suomessa Kainuussa ja osassa läntistä Suomea – metsotiheys oli kuitenkin viimevuotisella tasolla tai alempi. Jos nyt havaittuja tiheyksiä verrataan edellisen 10 vuoden keskitiheyteen, muualla Suomessa oltiin sen yläpuolella mutta mainituilla alueilla alapuolella. Lapissa metsotiheys oli koko kolmiolaskentahistorian parhaiden vuosien… Lue lisää
Pyy 2018
Pyy on runsastunut kaikkialla muulla paitsi Pohjanmaalla, jossa sen tiheys aleni selvästi. Tämän kesän keskiarvo oli jokseenkin sama kuin kymmenenä edellisenä vuonna keskimäärin ja hieman alhaisempi kuin koko kolmiolaskentojen 30 vuoden aikana. Korkeimmat aluekohtaiset pyytiheydet kirjattiin Etelä-Savossa, lounaisessa Suomessa, Itä-Suomessa ja Oulun alueen eteläosassa. Lue lisää
Riekko 2018
Riekkotiheys koheni vahvasti koko Pohjois-Suomessa lajin vakiintuneen levinneisyyden alueella. Se oli hieman alhaisempi kuin edeltäneenä 10 vuotena keskimäärin, mutta vain noin puolet koko kolmiojakson aikaisesta keskiarvosta. Edellisvuosien tapaan riekon runsaus vaikuttaa vähenevän lajin jo laikuttaiseksi muuttuneella esiintymisalueella. Riistakolmiot kuvaavat riekon runsautta pohjoisimmillaan Metsä-Lapissa, ja koira-avusteiset laskennat Ylä-Lapissa täydentävät kuvaa lajin… Lue lisää
Talvilaskenta 2018
Lumijälkilaskennan onnistuminen edellyttää otollisia lumiolosuhteita, aivan erityisesti sitä että maassa on tuoretta lunta, joka on satanut yksi tai kaksi vuorokautta aiemmin. Viime aikojen lauhoina ja vähälumisina talvina varsinkin Etelä- ja Lounais-Suomessa on ollut vaikeuksia laskentojen tekemisessä.  Kuluneena alkuvuonna tammikuu oli hyvin leuto, lukuun ottamatta Pohjois-Lappia. Etelässä alkutalvi oli myös vähäluminen. Lue lisää
Valkohäntäpeura 2018
Jälkimäärä jälkilaskennassa oli alhaisempi kuin talvella 2017, mutta hieman korkeampi kuin edeltäneinä talvina keskimäärin. Muutoskuvassa on alueellista epäyhtenäisyyttä, mikä voi johtua talven lumiolosuhteista ja lajin käyttäytymisestä kuten kertymisestä ruokintojen piiriin. Lajin runsaamman esiintymisen alue painottuu Lounais-Suomeen eikä se ole laajentunut erityisen nopeasti. Lue lisää
Metsäkauris 2018
Metsäkauriin jälkitiheys kasvoi koko maan tilastossa kolmanneksen edellisvuodesta; edellisen viiden vuoden keskiarvoon verrattuna ero oli puolitoistakertainen.  Totuttuun tapaan korkeimmat tiheydet havaittiin maan etelä- ja lounaisosista. Metsäkauris on yksi voimallisimmin runsastunein laji 30-vuotisessa riistakolmioaineistossa. Lue lisää

Tulosta sivu

Riistakolmiot.fi