Metso 2014

Kesälaskenta

Huom! Riistanhoitoyhdistyskohtainen kolmioiden lukumäärä kertoo alueelle laskettuihin keskiarvoihin vaikuttavien kolmioiden lukumäärän. Kaikki kohdassa kolmioiden määrä tarkoittaa koko riistakeskusalueella laskettujen kolmioiden kokonaismäärän. Kolmioiden aktiivisuuden näet Extranet-palvelun kartta -osiosta. Pääset kartta -osioon tästä.

Metso kanta vuonna 2014

Metson koko maan keskimääräinen tiheys (3.6 yksilöä/metsämaan km2) oli neljänneksen alempi kuin edellisenä vuonna. Vähentyminen oli suhteellisen tasaista kautta maan, lievintä se vaikuttaa olleen Itä-Suomessa ja Lapissa. Metsotiheys oli pitemmän aikavälin vertailussa kuitenkin kohtalainen, sama kuin edeltäneenä 10 vuotena keskimäärin; koko riistakolmiojakson (1989−) keskiarvoon verrattuna metsotiheys oli jopa hieman tätä korkeampi. Korkeimmat metsotiheydet laskentalinjoilla kirjattiin Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa.

Poikasten osuus metsokannassa (32 %) oli huomattavasti alhaisempi kuin takavuosina keskimäärin (49 %). Keski-Suomessa ja Hämeessä poikasten osuus jäi alle 25 %:n, mikä tarkoittaa hyvin heikkoa lisääntymistulosta. Etelä- ja Lounais-Suomessa lisääntyminen onnistui suhteellisesti ottaen hieman paremmin. Sekä keskimääräinen poikuekoko (3.4) että poikueellisten naaraiden osuus kaikista naaraista (31 %) oli normaalia alhaisempi, mitkä kumpikin vaikuttavat poikasosuutta pienentävästi.

Metson säilyvyys oli hieman alhaisempaa kuin keskimäärin: nyt havaittu aikuislintujen osuus oli 51 % vuoden takaisesta kokonaisyksilömäärästä. Metson vähentyminen edellisvuodesta on johtunut enemmän lisääntymisen epäonnistumisesta kuin selviytymisestä talven yli.

Takaisin edelliselle sivulle

Tulosta sivu

Riistakolmiot.fi