Kesä 2021
Kuluneen kesän riistakolmiolaskennan tulokset ovat rohkaisevia. Kaikilla laskennan piirissä olevilla metsäkanalinnuilla on havaittavissa kannankasvua. Metsolla ja teerellä kannantiheydet ovat keskimäärin kasvaneet viime vuoteen verrattuna, vaikka muutos vaihtelee melkoisesti alueittain. Varsinkin pyyllä, kannat ovat viime neljän vuoden tapaan jatkaneet kasvuaan lähes koko maassa. Keskimäärin tiheys on kasvanut jopa 32 % viime… Lue lisää
Metso 2021
  Metson kanta eri puolilla maata on keskimäärin kasvanut hieman viime vuoteen verrattuna. Metsolla on normaalivuotta suuremmat tiheydet Varsinais-Suomessa, Etelä-Hämeessä, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa sekä Lapissa. Pohjois-Hämeessä tiheydet ovat sen sijaan normaalia matalampia. Nämä paikalliset tulokset koskevat sekä aikuisten kantaa että kokonaiskantaa, poikaset mukaan lukien. Poikasosuus oli keskimääräistä suurempi Oulussa, kun taas… Lue lisää
Teeri 2021
Teeren kanta on keskimäärin kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen, mutta paikallista vaihtelua on melko paljon. Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa tiheys on keskiarvoa selvästi korkeampi, mutta myös Oulussa ja Etelä-Hämeessä teeritiheys on keskiarvon yläpuolella. Pohjois-Hämeessä ja varsinkin Uudellamaalla teeritiheydet ovat poikkeuksellisen matalat. Uudellamaalla kanta on romahtanut liki puoleen edellisvuoteen verrattuna. Poikasosuus oli… Lue lisää
Pyy 2021
Pyyn kanta on selvästi kasvanut eri puolilla maata, poikkeuksellisen yhtenäisesti eri alueilla. Keskimäärin kanta on kasvanut eri puolilla Suomea 32 % edellisvuoteen verrattuna. Pohjois-Karjalassa, Rannikko-Pohjanmaalla ja Kainuussa kannan kasvu on peräti noin 60 %. Satakunnassa, Pohjois-Karjalassa ja Oulussa kanta on pitkäaikaisen keskiarvonsa yläpuolella, kun taas Pohjois-Hämeessä aikuiskanta on hieman normaalia… Lue lisää
Riekko 2021
Riekon kanta on kasvanut maltillisesti vahvimmilla alueillaan Lapissa, Oulussa ja Kainuussa. Kaikkiaan kanta kasvoi jo neljättä tai viidettä vuotta peräkkäin. Tiheys on nyt Lapissa pitkäaikaisen keskiarvonsa vaiheilla, mutta jää siitä edelleen alapuolelle Oulussa ja Kainuussa. Lapissa riistakolmiolaskennan avulla arvioidaan riekkokannan tilaa lähinnä Metsä-Lapissa. Ylä-Lapin tunturimaisemien riekkokantaa arvioidaan erillisessä kanakoira-avusteisessa laskennassa,… Lue lisää
Kesä 2020
Monin paikoin ennätyksellisen lämmin kesäkuu on asettanut odotukset korkealle metsäkanalintujen pesinnän menestykselle. Viileä ja epävakainen heinäkuu kovine rankkasateineen saattoi kuitenkin osittain vesittää lupaavan oloisen pesintävuoden. Lapin itäosissa ja etelärannikolla heinäkuu on tosin ollut lämmin tai normaali. Poikasosuus ja poikueiden koot ovat olleet useimmilla lajeilla ja alueilla keskiarvonsa tuntumassa, muutamia poikkeuksia… Lue lisää
Metso 2020
Metsolla on koko maassa poikuekoot keskiarvonsa lähettyvillä. Etelä-Savossa on normaalia matalampi poikasosuus. Metson kannantiheydet ovat useimmilla alueilla pysyneet vakaina, tai hyvin noudattaneet pitkäaikaisia suuntauksia. Rannikko-Pohjanmaalla kannan tiheys jatkaa laskuaan ja on tänä vuonna alla puolet keskiarvostaan. Pohjanmaalla (sisämaassa) pitkäaikainen suuntaus on sama, mutta tiheys on noussut neljä vuotta peräkkäin ja… Lue lisää
Pyy 2020
Pyyllä on kuluvana kesänä ollut Rannikko-Pohjanmaalla ja Pohjois-Hämeessä tavallista suuremmat poikueet. Etelä-Savossa ja Kaakkois-Suomessa poikueet ovat sen sijaan olleet normaalia pienempiä. Etelä-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa poikasosuudet ovat olleet matalia. Pyyn tilanne kuvastaa hyvin, miten suurta alueellinen vaihtelua voi olla eri demografisissa tekijöissä. Keski-Suomessa, Etelä-Hämeessä, Kainuussa ja Kaakkois-Suomessa kuluvan kesän pyytiheydet… Lue lisää
teeri 2020
Teerellä oli keskiarvoa suuremmat poikueet Uudellamaalla, Pohjois-Karjalassa, sekä Pohjanmaalla (tosin ei rannikolla). Poikasosuudet olivat normaalia matalammat Rannikko-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Teeren kanta on enimmäkseen vakaa. Joillakin alueilla on havaittavissa elpymistä 3–5 vuoden takaisesta aallonpohjasta. Kuluvana kesänä on keskimääräistä paremmat tiheydet Uudellamaalla, Pohjois-Savossa, Oulussa ja Lapissa. Kannantiheys on sen sijaan normaalia… Lue lisää
Riekko 2020
Riekolla ei ole havaittavissa poikkeuksia poikuekoossa tai poikasosuudessa. Näitä on tosin mahdollista arvioida vain lajin vahvimmalla levinneisyysalueella (Lappi ja Oulu–Kainuu). Edellisvuoteen nähden riekon tiheys kasvoi maltillisesti Kainuussa ja pysyi jotakuinkin ennallaan Oulun seudulla ja Lapissa, kuten myös koko maan arvio. Viime 2–3 vuoden tiheydet ovat osoittaneet elpymisen merkkejä pahimmasta aallonpohjasta. Lue lisää
Riistakolmiot.fi