Kesä 2022
Metsäkanalintujen kannantiheydet ovat riistakolmiolaskennan perusteella runsaanpuoleisia. Teeri- ja metsokannat kannat ovat jonkin verran pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella, pyykanta lähellä keskiarvoaan ja riekkokanta hieman sen alapuolella. Verrattuna edellisen kesän tuloksiin, teeren, metson ja pyyn kannat ovat pysyneet jotakuinkin samalla tasolla, mutta alueellista vaihtelua on paljon, varsinkin teerellä. Teeren aikuiskanta on kasvanut, monin… Lue lisää
Teeri 2022
Teeren lisääntymisen jälkeinen tiheys (8,5 yksilöä / km2) on pysynyt suunnilleen samalla tasolla verrattuna edelliseen vuoteen ja on jonkin verran pitkäaikaisen keskiarvonsa yläpuolella. Aikuiskanta on kuitenkin kasvanut valtakunnallisesti noin 20 % ja on nyt normaalia selkeästi tiheämpi. Vastaavasti poikasosuus on pienentynyt valtakunnallisesti noin 15 %, poikueellisten naaraiden osuus noin 20… Lue lisää
Metso 2022
Metson kokonaiskannan tiheys (4,5 yksilöä / km2) on pysynyt lähes ennallaan edelliseen vuoteen nähden, ollen pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella. Myös aikuiskannan tiheys on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonna. Poikastuotto on keskitasoa kaikilla mittareilla mitattuna. Pohjois-Karjalassa kanta on kasvanut ja on selvästi keskiarvon yläpuolella. Varsinkin aikuiskanta on kasvanut lähes ennätyksellisiin lukemiin. Lue lisää
Riekko 2022
Valtakunnallisesti riekko on hieman taantunut edellisvuodesta. Arvioitu valtakunnallinen kokonaistiheys (0,8 yksilöä / km) on hieman pitkäaikaisen keskiarvonsa alapuolella. Poikastuottoa mittaavat muuttujat ovat valtakunnallisella skaalalla lähellä keskiarvojaan. Oulussa riekkotiheydet ovat lähellä keskiarvoaan maltillisen kannan kasvun tuloksena. Oulussa poikasosuus olikin paikallisesti kohtalaisen korkealla. Kainuussa ja Lapissa, sen sijaan, kokonaiskanta on taantunut aavistuksen… Lue lisää
Pyy 2022
Pyyn kokonaiskannan tiheys (6,7 yksilöä / km2) on lähellä pitkäaikaista keskiarvoa, eikä se juuri ole muuttunut edellisestä vuodesta. Myöskään aikuiskannassa ei ole nähtävissä valtakunnan tasolla selkeätä muutosta suuntaan tai toiseen. Pyyn poikastuotto on kuluvana kesänä ollut normaali, eli lähellä pitkäaikaista keskiarvoaan. Poikuekoko pieneni hieman edelliskesään verrattuna, joka olikin oikein hyvä… Lue lisää
Kesä 2021
Kuluneen kesän riistakolmiolaskennan tulokset ovat rohkaisevia. Kaikilla laskennan piirissä olevilla metsäkanalinnuilla on havaittavissa kannankasvua. Metsolla ja teerellä kannantiheydet ovat keskimäärin kasvaneet viime vuoteen verrattuna, vaikka muutos vaihtelee melkoisesti alueittain. Varsinkin pyyllä, kannat ovat viime neljän vuoden tapaan jatkaneet kasvuaan lähes koko maassa. Keskimäärin tiheys on kasvanut jopa 32 % viime… Lue lisää
Metso 2021
Metson kanta eri puolilla maata on keskimäärin kasvanut hieman viime vuoteen verrattuna. Metsolla on normaalivuotta suuremmat tiheydet Varsinais-Suomessa, Etelä-Hämeessä, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa sekä Lapissa. Pohjois-Hämeessä tiheydet ovat sen sijaan normaalia matalampia. Nämä paikalliset tulokset koskevat sekä aikuisten kantaa että kokonaiskantaa, poikaset mukaan lukien. Poikasosuus oli keskimääräistä suurempi Oulussa, kun taas Lapissa… Lue lisää
Teeri 2021
Teeren kanta on keskimäärin kasvanut verrattuna edelliseen vuoteen, mutta paikallista vaihtelua on melko paljon. Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa tiheys on keskiarvoa selvästi korkeampi, mutta myös Oulussa ja Etelä-Hämeessä teeritiheys on keskiarvon yläpuolella. Pohjois-Hämeessä ja varsinkin Uudellamaalla teeritiheydet ovat poikkeuksellisen matalat. Uudellamaalla kanta on romahtanut liki puoleen edellisvuoteen verrattuna. Poikasosuus oli… Lue lisää
Pyy 2021
Pyyn kanta on selvästi kasvanut eri puolilla maata, poikkeuksellisen yhtenäisesti eri alueilla. Keskimäärin kanta on kasvanut eri puolilla Suomea 32 % edellisvuoteen verrattuna. Pohjois-Karjalassa, Rannikko-Pohjanmaalla ja Kainuussa kannan kasvu on peräti noin 60 %. Satakunnassa, Pohjois-Karjalassa ja Oulussa kanta on pitkäaikaisen keskiarvonsa yläpuolella, kun taas Pohjois-Hämeessä aikuiskanta on hieman normaalia… Lue lisää
Riekko 2021
Riekon kanta on kasvanut maltillisesti vahvimmilla alueillaan Lapissa, Oulussa ja Kainuussa. Kaikkiaan kanta kasvoi jo neljättä tai viidettä vuotta peräkkäin. Tiheys on nyt Lapissa pitkäaikaisen keskiarvonsa vaiheilla, mutta jää siitä edelleen alapuolelle Oulussa ja Kainuussa. Lapissa riistakolmiolaskennan avulla arvioidaan riekkokannan tilaa lähinnä Metsä-Lapissa. Ylä-Lapin tunturimaisemien riekkokantaa arvioidaan erillisessä kanakoira-avusteisessa laskennassa,… Lue lisää
Riistakolmiot.fi