kesälaskenta 2019
Kesän 2018 riistakolmiolaskennat paljastivat kanalintutiheyksien lähteneen ilahduttavasti kasvamaan takavuosien aallonpohjan jälkeen. Kanalintujen kannat voivat kuitenkin vaihdella vuosien välillä voimakkaastikin, ja aina askarruttava kysymys on jatkavatko kanalintujen kannat elpymistä vai kääntyykö kannankehitys laskuun. Tänä vuonna tilanne näyttää ilahduttavalta. Kuluvan kesän sää on ollut pääosin otollinen kanalintujen pesinnälle. Kesäkuun lämpötilat noudattelivat pitkänajan… Lue lisää
Teeri 2019
Teerikanta jatkoi vahvaa kasvua miltei koko maassa, ja korkeimpia tiheyksiä havaittiin Rannikko-Pohjanmaalta ja Pohjois-Savosta Koillismaalle ulottuvalla leveällä vyöhykkeellä. Viime vuoteen verrattuna suurimmat kasvuluvut havaittiin Pohjois- ja Etelä-Savossa, jossa tiheydet kasvoivat 60-80 %. Kaakkois-Suomessa ja eteläisimmässä Suomessa teeren tiheydet laskivat viime vuodesta ja ovat myös pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Lue lisää
Metso 2019
Metson tiheydet jatkoivat kasvua miltei koko pohjoisessa Suomessa. Voimakasta kasvua havaittiin erityisesti Koillismaalla ja Itä-Lapissa, ja Lapissa aletaan lähestyä jo 31 vuotisen laskentahistorian huipputiheyksiä. Rannikko-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Pohjois-Savossa tiheydet nousivat viiden edellisvuoden keskiarvosta noin 50%. Kainuussa tiheys nousi hieman, mutta on kuitenkin koko laskentahistorian kattavan keskiarvon alapuolella. Verrattuna viime vuoden… Lue lisää
Pyy 2019
Pyykannat  ovat jatkaneet nousua takavuosien aallonpohjasta miltei kautta maan, ja lähestyvät paikoin riistakolmioiden laskentahistorian huipputiheyksiä. Voimakkainta kasvu on ollut keskisessä Suomessa ja Oulu-Kainuu alueella. Korkeimmat tiheydet havaittiin tänä kesänä Pohjois-Savossa ja –Karjalassa, mutta kautta koko Etelä-Suomen tiheydet olivat varsin korkeita. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomi, jossa tämän vuoden kannan tiheysarvio on noin… Lue lisää
Riekko 2019
Riekon tiheys jatkaa kasvuaan sen vahvimmalla levinneisyysalueella (Lappi ja Oulu-Kainuu). Metsä-Lapissa ja Oulu-Kainuussa riekon tiheys lähestyy koko riistakolmiohistorian keskitiheyttä. Paikoin Itä- ja Ylä-Lapissa on tänä kesänä havaittu suhteellisen korkeitakin tiheyksiä, mutta laskettujen kolmioiden vähäinen määrä noilla alueilla vaikeuttaa tiheyden luotettavaa arviointia. Riekko havaittiin tänä kesänä myös joillakin Pohjanmaan kolmioilla useamman… Lue lisää
Kesälaskenta 2018
Päättynyt riistakolmioiden kesälaskenta oli valtakunnan laajuisena järjestyksessä 30. Tuoreessa muistissa ovat useat vaisummat lintusyksyt, jolloin metsästystä rajoitettiin tuntuvasti. Vastaavasti myös lintusaaliit jäivät alhaisiksi. Edellisvuodesta poiketen kesän olosuhteet olivat hyvät, jopa poikkeuksellisella tavalla. Jo toukokuu oli huomattavasti tavanomaista lämpimämpi ja kesäkuukin lämpöoloiltaan ja sademääriltään tavanomainen. Heinäkuu jää historiaan ennätyskorkeista lämpötiloista, ja… Lue lisää
Teeri 2018
Teeritiheys kasvoi edellisvuodesta pääosassa maata, mutta kaakkoisessa Suomessa suunta oli toinen. Verrataanpa nyt todettuja tiheyksiä edelliseen 10 vuoteen tai koko kolmiolaskennan historiaan (30 vuotta), teeren tiheydet jäivät niitä pienemmiksi Etelä-Savossa, Kaakkois-Suomessa ja Keski-Suomessa. Korkeimmat teeritiheydet havaittiin Pohjanmaalta Kainuuseen ulottuvalla vyöhykkeellä. Lue lisää
Metso 2018
Metsokanta koheni edellisvuodesta pääosassa maata paikoin tuntuvastikin. Muutamilla alueilla kuitenkin – Kaakkois-Suomessa Kainuussa ja osassa läntistä Suomea – metsotiheys oli kuitenkin viimevuotisella tasolla tai alempi. Jos nyt havaittuja tiheyksiä verrataan edellisen 10 vuoden keskitiheyteen, muualla Suomessa oltiin sen yläpuolella mutta mainituilla alueilla alapuolella. Lapissa metsotiheys oli koko kolmiolaskentahistorian parhaiden vuosien… Lue lisää
Pyy 2018
Pyy on runsastunut kaikkialla muulla paitsi Pohjanmaalla, jossa sen tiheys aleni selvästi. Tämän kesän keskiarvo oli jokseenkin sama kuin kymmenenä edellisenä vuonna keskimäärin ja hieman alhaisempi kuin koko kolmiolaskentojen 30 vuoden aikana. Korkeimmat aluekohtaiset pyytiheydet kirjattiin Etelä-Savossa, lounaisessa Suomessa, Itä-Suomessa ja Oulun alueen eteläosassa. Lue lisää
Riekko 2018
Riekkotiheys koheni vahvasti koko Pohjois-Suomessa lajin vakiintuneen levinneisyyden alueella. Se oli hieman alhaisempi kuin edeltäneenä 10 vuotena keskimäärin, mutta vain noin puolet koko kolmiojakson aikaisesta keskiarvosta. Edellisvuosien tapaan riekon runsaus vaikuttaa vähenevän lajin jo laikuttaiseksi muuttuneella esiintymisalueella. Riistakolmiot kuvaavat riekon runsautta pohjoisimmillaan Metsä-Lapissa, ja koira-avusteiset laskennat Ylä-Lapissa täydentävät kuvaa lajin… Lue lisää
Riistakolmiot.fi