Kesälaskenta 2018
Päättynyt riistakolmioiden kesälaskenta oli valtakunnan laajuisena järjestyksessä 30. Tuoreessa muistissa ovat useat vaisummat lintusyksyt, jolloin metsästystä rajoitettiin tuntuvasti. Vastaavasti myös lintusaaliit jäivät alhaisiksi. Edellisvuodesta poiketen kesän olosuhteet olivat hyvät, jopa poikkeuksellisella tavalla. Jo toukokuu oli huomattavasti tavanomaista lämpimämpi ja kesäkuukin lämpöoloiltaan ja sademääriltään tavanomainen. Heinäkuu jää historiaan ennätyskorkeista lämpötiloista, ja… Lue lisää
Teeri 2018
Teeritiheys kasvoi edellisvuodesta pääosassa maata, mutta kaakkoisessa Suomessa suunta oli toinen. Verrataanpa nyt todettuja tiheyksiä edelliseen 10 vuoteen tai koko kolmiolaskennan historiaan (30 vuotta), teeren tiheydet jäivät niitä pienemmiksi Etelä-Savossa, Kaakkois-Suomessa ja Keski-Suomessa. Korkeimmat teeritiheydet havaittiin Pohjanmaalta Kainuuseen ulottuvalla vyöhykkeellä. Lue lisää
Metso 2018
Metsokanta koheni edellisvuodesta pääosassa maata paikoin tuntuvastikin. Muutamilla alueilla kuitenkin – Kaakkois-Suomessa Kainuussa ja osassa läntistä Suomea – metsotiheys oli kuitenkin viimevuotisella tasolla tai alempi. Jos nyt havaittuja tiheyksiä verrataan edellisen 10 vuoden keskitiheyteen, muualla Suomessa oltiin sen yläpuolella mutta mainituilla alueilla alapuolella. Lapissa metsotiheys oli koko kolmiolaskentahistorian parhaiden vuosien… Lue lisää
Pyy 2018
Pyy on runsastunut kaikkialla muulla paitsi Pohjanmaalla, jossa sen tiheys aleni selvästi. Tämän kesän keskiarvo oli jokseenkin sama kuin kymmenenä edellisenä vuonna keskimäärin ja hieman alhaisempi kuin koko kolmiolaskentojen 30 vuoden aikana. Korkeimmat aluekohtaiset pyytiheydet kirjattiin Etelä-Savossa, lounaisessa Suomessa, Itä-Suomessa ja Oulun alueen eteläosassa. Lue lisää
Riekko 2018
Riekkotiheys koheni vahvasti koko Pohjois-Suomessa lajin vakiintuneen levinneisyyden alueella. Se oli hieman alhaisempi kuin edeltäneenä 10 vuotena keskimäärin, mutta vain noin puolet koko kolmiojakson aikaisesta keskiarvosta. Edellisvuosien tapaan riekon runsaus vaikuttaa vähenevän lajin jo laikuttaiseksi muuttuneella esiintymisalueella. Riistakolmiot kuvaavat riekon runsautta pohjoisimmillaan Metsä-Lapissa, ja koira-avusteiset laskennat Ylä-Lapissa täydentävät kuvaa lajin… Lue lisää
Kesälaskenta 2017
Kolea kesä heikensi kantoja Kolea alkukesä ei ollut metsäkanalintujen lisääntymiselle otollinen. Kahden edellisvuoden alavireen jälkeen olisi tarvittu hyvät olosuhteet poikastuotannon parantumiseksi. Kanalintujen pesimismenestykseen vaikutti myös pesiin ja poikasiin kohdistuva saalistuspaine. Etenkin Pohjois-Suomessa pienpetoja on ollut runsaasti kahden perättäisen hyvän myyrävuoden jälkeen. Nyt myyräkannat ovat romahtaneet ja ovat todella vähäisiä. Kesäkausi… Lue lisää
Metso 2017
Kolmioaineiston mukaan metsotiheydet olivat viimevuotisella vaatimattomalla tasolla. Metsorunsauden muutoskuva edellisvuodesta on rikkonainen, tietyillä alueilla tiheydet ovat pienentyneet, tietyillä hieman kasvaneet. Korkeimmat tämänvuotiset metsotiheydet havaittiin aivan etelässä ja kaakossa. Lue lisää
Teeri 2017
Teeren muutoskuvassa ei ole selvää alueellisuutta. Selvimmin teeri on piristynyt Keski-Suomessa ja osassa Etelä-Suomea, missä nyt ovatkin korkeimmat tiheydet. Osassa maata ollaan kuitenkin kolmiohistorian heikoimpien vuosien tasolla. Lue lisää
Pyy 2017
Pyytiheydet kohenivat hieman edellisvuodesta pääosassa maata, suhteellisesti ottaen eniten Pohjois-Suomessa. Pyytiheydet ovat kuitenkin koko maassa huomattavan alhaiset. Korkeimmat aluekohtaiset keskitiheydet todettiin keskisessä Suomessa. Lue lisää
Riekko 2017
  Kolmioaineiston mukaan riekko on edelleen vähentynyt, koko Pohjois-Suomen tilastossa lähes kolmanneksen. Tämä tieto koskee pohjoisimmillaan Metsä-Lappia. Ylä-Lapissa riistakolmioita on vähän ja tarkempi tieto riekosta saadaan siellä tehdyistä koira-avusteisista laskennoista, joiden tulokset saadaan pikapuoliin.    … Lue lisää
Riistakolmiot.fi