Kesälaskenta 2017
Kolea kesä heikensi kantoja Kolea alkukesä ei ollut metsäkanalintujen lisääntymiselle otollinen. Kahden edellisvuoden alavireen jälkeen olisi tarvittu hyvät olosuhteet poikastuotannon parantumiseksi. Kanalintujen pesimismenestykseen vaikutti myös pesiin ja poikasiin kohdistuva saalistuspaine. Etenkin Pohjois-Suomessa pienpetoja on ollut runsaasti kahden perättäisen hyvän myyrävuoden jälkeen. Nyt myyräkannat ovat romahtaneet ja ovat todella vähäisiä. Kesäkausi… Lue lisää
Metso 2017
Kolmioaineiston mukaan metsotiheydet olivat viimevuotisella vaatimattomalla tasolla. Metsorunsauden muutoskuva edellisvuodesta on rikkonainen, tietyillä alueilla tiheydet ovat pienentyneet, tietyillä hieman kasvaneet. Korkeimmat tämänvuotiset metsotiheydet havaittiin aivan etelässä ja kaakossa. Lue lisää
Teeri 2017
Teeren muutoskuvassa ei ole selvää alueellisuutta. Selvimmin teeri on piristynyt Keski-Suomessa ja osassa Etelä-Suomea, missä nyt ovatkin korkeimmat tiheydet. Osassa maata ollaan kuitenkin kolmiohistorian heikoimpien vuosien tasolla. Lue lisää
Pyy 2017
Pyytiheydet kohenivat hieman edellisvuodesta pääosassa maata, suhteellisesti ottaen eniten Pohjois-Suomessa. Pyytiheydet ovat kuitenkin koko maassa huomattavan alhaiset. Korkeimmat aluekohtaiset keskitiheydet todettiin keskisessä Suomessa. Lue lisää
Riekko 2017
  Kolmioaineiston mukaan riekko on edelleen vähentynyt, koko Pohjois-Suomen tilastossa lähes kolmanneksen. Tämä tieto koskee pohjoisimmillaan Metsä-Lappia. Ylä-Lapissa riistakolmioita on vähän ja tarkempi tieto riekosta saadaan siellä tehdyistä koira-avusteisista laskennoista, joiden tulokset saadaan pikapuoliin.    … Lue lisää
Kesälaskenta 2016
Useamman vuoden ajan vallinnut kanalintukantojen pieneneminen jatkui pääosassa maata. Alueellinen vaihtelu tässä suhteessa oli kuitenkin huomattavaa. Etelä- ja Keski-Suomessa lintutilanne on edellisvuoden veroinen, tosin sangen vaatimaton sekin, mutta pohjoisessa Suomessa tiheydet ovat vähentyneet selvästi. Kaikilla lajeilla keskitiheydet olivat tuntuvasti alle edeltäneen 10 vuoden keskiarvon. Lajien yhteistiheys kuvaa tilannetta: se on monella alueella koko 28-vuotisen kolmiolaskentakauden alhaisin. Lue lisää
Metso 2016
Koko maan metsotiheys oli lähes edellisvuotisella tasolla, mikä on kuitenkin vähemmän kuin 10 edeltäneenä vuonna keskimäärin. Yleisesti ottaen Lapissa kanta säilyi viime vuoden tasossa, mutta muualla Pohjois-Suomessa väheni selvästi; Kaakkois-, Keski- ja Itä-Suomen alueella metso lievästi runsastui. Viime vuosien tapaan metson aluekohtainen keskitiheys oli jokseenkin sama kautta maan, nyt korkeimmat… Lue lisää
Teeri 2016
Teeren kokonaistiheys oli lähes sama kuin vuosi sitten, mutta noin 20 % edellisen 10-vuotiskauden keskiarvoa alhaisempi. Kehitys edellisvuodesta oli selvän kaksijakoinen: eteläisessä Suomessa teerikanta hieman vahvistui ja pohjoisessa vastaavasti heikkeni. Korkeimman teeritiheyden alueet olivat Väli-Suomessa, Pohjanmaan-Oulun-Kainuun vyöhykkeellä. Teeren poikasosuus oli useimmilla riistakeskusalueella lievästi parempi kuin vuosi sitten. Edelliseen 10-vuotiskauteen verrattuna… Lue lisää
Riekko 2016
Riekko väheni Oulun ja Kainuun alueilla tuntuvasti.  Yhtä alhainen riekkotiheys on viimeksi havaittu aallonpohjavuosina 2008 ja 2009. Riekon poikasosuudet olivat edellisvuosia alhaisemmat. Sen säilyvyyskin oli hyvin heikko pääosassa Pohjois-Suomea. Lapissa riekkokanta on jokseenkin viimevuotisessa alhaisessa tasossa.  Lapin alueella tiheydet vaikuttivat olevan lännessä hieman korkeampia kuin idässä. Ylä-Lapin osalta tarkempi kuva… Lue lisää
Pyy 2016
Pyyn keskitiheys oli hieman alentunut edellisestä vuodesta ja se oli noin 20 % alhaisempi kuin viimeisenä 10 vuotena keskimäärin. Vähenemistä todettiin pääosaa maata, voimakkaimmin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Ainoastaan lännessä, Oulun-Pohjanmaan suunnalla sekä kaakossa pyytiheys oli kohentunut edellisestä vuodesta. Korkeimmat aluekohtaiset keskitiheydet havaittiin eri tahoilla Etelä-Suomea. Pyyllä poikasosuus oli hieman suurempi… Lue lisää
Riistakolmiot.fi