Talvilaskenta 2019
Lumi- ja sääolot hankaloittivat lumijälkilaskentoja –vain pieniä muutoksia pienriistakannassa   Kuluneen talven lumijälkilaskentojen perusteella monen pienriistalajin jälkikeskiarvot ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna edellisvuosien tasolla. Kärpän, oravan, metsäjäniksen ja rusakon kannat ovat edellistalvea korkeammat. Ilveksen jälkiä havaittiin vähemmän kuin vuosi sitten. Lumitilanne ei suosinut pienriistan lumijälkilaskentoja tänä talvena. Riistakolmioita onnistuttiin kiertämään vain 577… Lue lisää
Metsäjänis 2019
Koko maan jälkitiheys kasvoi edellistalvesta noin 30 %, ja sama kehitys oli nähtävissä lähes kaikkialla. Kasvun ansiosta nyt todettu jälkitiheys oli sama kuin viitenä edellisenä talvena keskimäärin. Koko seurantajakson 30 vuoden aikana Pohjois-Suomessa ei ole tapahtunut jäniskannassa mainittavaa muutosta. Erityisesti Etelä-Suomessa, mutta osin myös maan keskiosissa jälkitiheydet sitä vastoin alenivat… Lue lisää
Kettu 2019
Ketun koko maan jälkitiheys oli jokseenkin muuttumaton koko edellistalvesta. Muutoskuvassa oli alueellisuutta siten, että idässä ja kaakossa jälkitiheys pieneni, kun taas keskisessä Suomessa ja lännempänä kasvoi. Nyt havaitut jälkimäärät olivat myös samalla tasolla kuin edellisinä talvina keskimäärin. Suurempien aluekokonaisuuksien puitteissa ketun jälkitiheys on alentunut kuluneiden kolmen vuosikymmenen aikana hieman Pohjois-… Lue lisää
Rusakko 2019
Rusakon jälkiä tavattiin huomattavasti enemmän kuin edellisenä talvena ja myös enemmän kuin edellisenä viitenä talvena keskimäärin. Kasvua vaikuttaa olleen paitsi rusakon omimmalla alueella Etelä-Suomessa myös Pohjanmaalla ja Rannikko-Pohjanmaalla. Talven lumioloilla näyttää olevan vuosittaisesta vaihtelusta päätellen enemmän vaikutusta rusakon kuin metsäjäniksen jälkimääriin. Kolmenkymmenen vuoden aikana rusakkokanta on monilla alueilla vähintään kymmenkertaistunut. Lue lisää
Orava 2019
Oravan jälkimäärä kasvoi vahvasti edellistalvesta, paikoin jopa kaksinkertaistuen. Siitä huolimatta nyt havaitut jälkitiheydet olivat vain hieman korkeammat kuin edellisinä talvina keskimäärin. Jos tarkastelu laajennetaan koskemaan koko riistakolmioiden jaksoa, käy selväksi että viime talvien oravamäärät ovat hyvin vaatimattomat. Eräillä alueilla jälkitiheys on peräti koko 31-vuotisen seurannan alhaisempien vuosien tasolla. Lue lisää
Saukko 2019
Saukon jälkitiheys pieneni roimasti edellistalvesta (lähes 50 %) ja se oli huomattavasti alhaisempi kuin edellisinä talvina keskimäärin. Näin voimakas vähennys ei voi tarkoittaa yksilömäärän yhtä rajua vähenemistä, ja tiedettyä on, että saukko on talven jälkilaskennassa herkkä laji. Lumenvahvuus vaikuttaa tulokseen paljon, samoin se, miten vesistöt ovat jäätyneet. Kolmiokauden viesti on… Lue lisää
Näätä 2019
Näädän jälkitiheys oli sama kuin edellistalvena ja hieman alhaisempi kuin edellisinä talvina. Tämän talven korkeimmat jälkitiheydet (yli 1 per 10 km) todettiin Kaakkois-Suomessa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Rannikko-Pohjanmaalla. Koko seurantajakson aikana näätä on vähentynyt Etelä-Suomessa ja vahvistunut Pohjois-Suomessa. Näädän runsaus Pohjois-Suomessa oli 30 vuotta sitten noin puolet siitä mitä Keski- ja… Lue lisää
Kärppä 2019
Kärpän jälkimäärä kasvoi hieman edellistalvesta, mutta se on siitä huolimatta vain noin puolet viimeisten viiden talven keskiarvosta. Pienjyrsijäkantojen vaihtelu näkyy havainnollisesti kärpän jälkitiheyden vaihtelussa. Kärpän pitkäaikaiset kehitysuunnat ovat hyvin selvät. Etelä-Suomessa kärppä on ollut vailla pitkäaikaissuuntaa, joskin vuosien välinen vaihtelu on ollut laajaa. Keskisessä Suomessa yleiskehitys on ollut vähenevä, joskaan… Lue lisää
Valkohäntäpeura 2019
Jälkitiheys aleni edellisvuodesta kolmanneksen, ja saman verran jäätiin edeltävän 5-vuotiskauden keskiarvosta. Koko 31-vuotisen riistakolmiojakson aikana peuramäärä vaikutti kasvaneen sangen yhteneväisesti ja voimakkaasti aina talveen 2016 asti, mutta sen jälkeen parin vuoden ajan jälkitiheys on alentunut. Missä määrin tämä kuvaa kannan todellista muutosta, ei ole varmasti tiedossa. Valkohäntäpeurakin kuuluu talvilaskennan hankaliin… Lue lisää
Metsäkauris
Metsäkauriin jälkitiheys oli jokseenkin sama kuin edellistalvena. Se oli kuitenkin selvästi aikaisempia vuosia korkeampi ja jälkitiheys onkin ollut vahvasti kasvava aallonpohjavuoden 2011 jälkeen. Vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä jälkimäärät olivat jokseenkin nyt havaitulla tasolla. Metsäkauris on lumisuhteiden kannalta hankalimpia lajeja, ja vuosimuutokset ovat usein niin suuria että ne eivät voi selittyä todellisella… Lue lisää
Riistakolmiot.fi