Alueelliset tunnusluvut

Runsauslaskelmat pienille alueille

Siitä huolimatta, että riistakolmiolaskenta on mittava seurantajärjestelmä, aineistopohja jää usein puutteelliseksi, kun halutaan laskea riistan runsautta pienillä alueilla. Sattumanvaraisen vaihtelun hallitseminen edellyttää karkeasti 100 km laskentalinjaa. Riistakolmiotiheys on vain poikkeustapauksissa niin suuri, että esim. kunta- ja riistanhoitoyhdistystasolle olisi suoraan käytettävissä riittävä laskenta-aineisto. Riistakolmioaineistosta on voitu luotettavasti osoittaa, että riistakantojen vaihtelut lähialueilla ovat samankaltaisia. Tämä havainto on luonut edellytykset laskennallisesti esittää runsaustietoa myös sellaisille rajallisille alueille, joilla riistakolmiolaskentaa ei ole tehty. Esimerkiksi kanalintutiheyden laskeminen riistanhoitoyhdistyksille tapahtuu siten, että kolmiokohtaisia tiheyksiä kerätään 50 km:n säteellä alueen keskipisteestä. Kohdealueen kattavan ympyrän alalta kolmiokohtaisille tuloksille annetaan painoarvo 1 (ne tulevat aineistoon sellaisenaan), ja kauempana sijaitsevien kolmioiden painoarvoa pienennetään suoraviivaisesti 50 km:n säteeseen saakka (eli niiden merkitys on vähäisempi).

T = S (T(i) P(i) ) / S P(i), missä Ti on kolmion i tiheys ja Pi kolmion i painokerroin.

kuva_5ind

Tulosta sivu

Riistakolmiot.fi