Metson jäljet

Kuva: Erkki Tuominen

Metson jälkiä tapaa useimmiten kangasmailta, joilla puusto on varttunutta ja tiheä aluspuusto laikuittaista. Metso on kookas lintu, joka tarvitsee maaston väljyyttä päästäkseen esteettä lentoon. Metson jälkipainallus on noin 15 cm pitkä. Varpaat näyttävät leveiltä ja voimakkailta, ja askeleen pituus on noin 50 cm. Kevättalvelta alkaen metsokukot ryhtyvät jo valmistautumaan soidinaikaan, ja aamuvarhaisella ne usein vetävät siipeä lumella. Käsisulkien kärjet piirtävät vanan kulkujäljen kummallekin puolelle. Koppelo on metsoa yli puolet pienempi, ja jälki on noin 10 cm:n mittainen. Koppelo liikkuu tiheämmässä maastossa kuin metso.

Kanalintujen jälkipainallukset ovat muodoltaan hyvin samankaltaisia. Lajit eroavat koon suhteen, mutta tunnistamisessa on usein otettava myös huomioon elinympäristö ja lintujen ruokailutähteet.

Kuvagalleria

Tulosta sivu

Riistakolmiot.fi