Vinterräkning

2023
Skogshönsbestånden uppvisar höga tätheter i år på basis av vilttriangelinventeringen

Bestånden av skogshöns kan växla även kraftigt mellan år och en varje sommar återkommande fråga är om bestånden fortsatt växa eller går tillbaka. I år ser situationen bra ut framför allt i Norra- och Östra Finland. Läs mera under rapporter. Resultaten från Norra Lapplands hundassisterade dalriptaxering publiceras senare.

Ett stort tack till alla som deltagit i inventeringen eller ännu skall göra det!

Läs mer
ELEKTRONISK VILTTRIANGELINVENTERING
Tjäder, bild: Petri Timonen

Riistakolmiot.fi erbjuder inventeringsrapporter och grundläggande uppgifter om inventering

 

Naturresursinstitutet, Finlands Viltcentral, Forststyrelsen och Jägareförbundet utvecklar tillsammans webbtjänsten riistakolmiot.fi till stöd för vilt- och rovdjurstriangelinventerare. Webbtjänsten ställer inventeringsuppgifter till förfogande för dem som behöver sådana uppgifter på ett ännu bättre sätt. Förhoppningen är att tjänsten är till hjälp särskilt i regleringen av jakten och i det relaterade beslutsfattandet.

Tjänsten underlättar rapporteringen av inventeringsuppgifter. Jämförbarheten av uppgifterna enligt år och region förbättras och viltuppgifter kan ännu bättre och i ännu större omfattning användas i det administrativa och lokala beslutsfattandet. Förutom inventeringsrapporter erbjuder tjänsten grundläggande uppgifter om vilttriangelinventering, de arter som är föremål för inventering samt anvisningar och handledning för dem som gör inventeringar.

Aktuellt

Pågående årets vilttriangelinventering sker 23.7.–7.8.2022. De inventeringar som har utförts och var resultat har returnerats via riistakolmiot.fi under denna tid hinner med i planeringen av årets jakttider. Vi rekommenderar därför starkt att inventeringen görs under de två första veckorna. Även resultat från inventeringar som gjorts senare i augusti är mycket… Läs mer
VAD ÄR VILTTRIANGELINVENTERING?

Björn, bild: Petri Timonen

Vilttrianglarna är fasta inventeringslinjer för övervakningen av skogsvilt

Ett hållbart nyttjande av viltstammarna och en riktigt dimensionerad avskjutning förutsätter goda och tillförlitliga uppgifter om stammarnas numerär och trender. Vilt- och fälttrianglarna är forskningens verktyg i arbetet att få fram information om skogs- och jordbruksmarkernas viltstammar som bas för uppskattning av stammarnas storlek och planering av effektiva viltvårdsåtgärder. Årsvisa uppgifter om viltets förekomst och årliga produktion gagnar såväl jakt som vetenskaplig forskning. Övervakningen av viltstammarna är ett samarbete mellan viltforskningen och landets jägarkår. Bortåt 10 000 jägare deltar årligen i olika övervakningsprogram. Forskningens uppgift är att organisera räkningarna och behandla resultaten. Jägarna utför det krävande fältarbetet på frivillig basis. Särskilda övervakningsprogram har startats för ett flertal viltgrupper. Skogsviltets övervakning är baserad på resultaten från vilttriangelräkningarna. Jämsides görs liknande räkningar i jordbruksmark i områden där bebyggelsen ställvis kan vara tät. Inventeringen omfattar mer än 30 skogsviltarter. Stammarna för änder och gäss övervakas med hjälp av parräkning i maj och kullräkning i juli. De stora rovdjuren, säl, bäver och skogvildren har alla egna övervakningsprogram.   Läs mera om vilttriangelinventeringen
Riistakolmiot.fi