Talvilaskenta

2019
Skogshönsfåglarna inventeras ovanligt tidigt

Sommarinventeringen av vilttrianglarna görs i sommar undantagsvis 23.7–2.8.2016. Genom den tidiga inventeringen säkerställs att tillräckligt täckande resultat är tillgängliga när besluten om jakttiderna tas. Det är väldigt viktigt att så många trianglar som möjligt inventeras inom utsatt tid och att resultaten lämnas in genast efter inventeringen. De resultat som lämnas in till tjänsten Riistakolmiot.fi senast den 2 augusti hinner med i beredningen av förordningen om höstens jakttider. Vid inlämnande per post lönar det sig att posta inventeringsresultaten senast den 31 juli 2016.

Om det inte är möjligt att anordna inventeringen före den 2 augusti, är det ändå bra att göra den så fort som möjligt. Även resultat från triangelinventeringar som görs senare i augusti är viktiga. Varje inventerad triangel förbättrar resultatens pålitlighet och ger information om hönsfågelsituationen på det egna området.

Lue lisää
ELEKTRONISK VILTTRIANGELINVENTERING
Tjäder, bild: Petri Timonen

Riistakolmiot.fi erbjuder inventeringsrapporter och grundläggande uppgifter om inventering

 

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Finlands Viltcentral, Forststyrelsen och Jägareförbundet utvecklar tillsammans webbtjänsten riistakolmiot.fi till stöd för vilt- och rovdjurstriangelinventerare. Webbtjänsten ställer inventeringsuppgifter till förfogande för dem som behöver sådana uppgifter på ett ännu bättre sätt. Förhoppningen är att tjänsten är till hjälp särskilt i regleringen av jakten och i det relaterade beslutsfattandet.

Tjänsten underlättar rapporteringen av inventeringsuppgifter. Jämförbarheten av uppgifterna enligt år och region förbättras och viltuppgifter kan ännu bättre och i ännu större omfattning användas i det administrativa och lokala beslutsfattandet. Förutom inventeringsrapporter erbjuder tjänsten grundläggande uppgifter om vilttriangelinventering, de arter som är föremål för inventering samt anvisningar och handledning för dem som gör inventeringar.

Aktuellt

Inventeringarna av skogshönsfåglar inleds i slutet av juli
Sommarinventeringen av vilttrianglarna genomförs i år 28.7–13.8. Inventeringarna omfattar tjäder, orre, järpe och ripa. Höstens jaktperioder fastställs utifrån inventeringarnas resultat genast efter inventeringsperiodens slut. Inventeringarna av vilttrianglar, som utförs i månadsskiftet juli–augusti, ger information om hur skogshönsfåglarnas reproduktion har lyckats denna sommar. – Det är mycket viktigt att så… Lue lisää
Skogshönsfåglarna inventeras ovanligt tidigt
Sommarinventeringen av vilttrianglarna görs i sommar undantagsvis 23.7–2.8.2016. Genom den tidiga inventeringen säkerställs att tillräckligt täckande resultat är tillgängliga när besluten om jakttiderna tas. Det är väldigt viktigt att så många trianglar som möjligt inventeras inom utsatt tid och att resultaten lämnas in genast efter inventeringen. De resultat som lämnas… Lue lisää
VAD ÄR VILTTRIANGELINVENTERING?

Björn, bild: Petri Timonen

Vilttrianglarna är fasta inventeringslinjer för övervakningen av skogsvilt

Ett hållbart nyttjande av viltstammarna och en riktigt dimensionerad avskjutning förutsätter goda och tillförlitliga uppgifter om stammarnas numerär och trender. Vilt- och fälttrianglarna är forskningens verktyg i arbetet att få fram information om skogs- och jordbruksmarkernas viltstammar som bas för uppskattning av stammarnas storlek och planering av effektiva viltvårdsåtgärder. Årsvisa uppgifter om viltets förekomst och årliga produktion gagnar såväl jakt som vetenskaplig forskning. Övervakningen av viltstammarna är ett samarbete mellan viltforskningen och landets jägarkår. Bortåt 10 000 jägare deltar årligen i olika övervakningsprogram. Forskningens uppgift är att organisera räkningarna och behandla resultaten. Jägarna utför det krävande fältarbetet på frivillig basis. Särskilda övervakningsprogram har startats för ett flertal viltgrupper. Skogsviltets övervakning är baserad på resultaten från vilttriangelräkningarna. Jämsides görs liknande räkningar i jordbruksmark i områden där bebyggelsen ställvis kan vara tät. Inventeringen omfattar mer än 30 skogsviltarter. Stammarna för änder och gäss övervakas med hjälp av parräkning i maj och kullräkning i juli. De stora rovdjuren, säl, bäver och skogvildren har alla egna övervakningsprogram. Övervakningen av älgstammen kräver så stor noggrannhet att inventeringar görs med flera olika metoder. Viltforskningens viktigaste verktyg i arbetet är älgobservationskortet. Läs mera om vilttriangelinventeringen
Riistakolmiot.fi