Aktuellt

Pågående årets vilttriangelinventering sker 23.7.–7.8.2022. De inventeringar som har utförts och var resultat har returnerats via riistakolmiot.fi under denna tid hinner med i planeringen av årets jakttider. Vi rekommenderar därför starkt att inventeringen görs under de två första veckorna. Även resultat från inventeringar som gjorts senare i augusti är mycket… Läs mer
Spårinventering på snö pågår
Snöspårning på fälttrianglarna pågår 1.1–28.2.2021. På vilttrianglarna är inventeringsperioden 15.1–28.2.2021 i södra och mellersta Finland och 15.1–15.3.2021 i norra Finland. Inventeringarna bör helst göras så fort förhållandena tillåter det. Lycka till med inventeringarna!… Läs mer
Vilttriangelinventeringen sommaren 2020
Årets sommarinventering av vilttrianglar görs 25.7.–9.8.2020. Vi rekommenderar ändå att räkna under de två första veckorna d.v.s. 25.7.–2.8.2020, så att resultaten med säkerhet hinner med som grund för höstens jaktregelring. Det lönar sig också att returnera inventeringsresultaten elektroniskt via riistakolmiot.fi, vilket försnabbar processen. Om du föredrar att returnera resultaten på… Läs mer
Småviltstammarna fortsätter i väntad riktning – sydliga arter klarar sig allt bättre
Jägarna har under föregående vinter igen förtjänstfullt inventerat djurspår i snön längs vilttrianglar runt om i landet. Triangelinventeringen producerar viktig information om hur småviltstammarna utvecklas lokalt. I hela Finland utfördes vinterinventering av totalt 586 vilttrianglar, varav 39 var åkertrianglar. Vintern var rekordvarm i hela landet och det fanns exceptionellt lite… Läs mer
Snö- och väderförhållandena försvårade inventeringen av snöspå
Snö- och väderförhållandena försvårade inventeringen av snöspår – endast små förändringar i småviltbeståndet Utifrån den gångna vinterns inventering av snöspår ligger genomsnittsvärdena för spår av många småviltsarter på samma nivå som tidigare år enligt en riksomfattande granskning. Bestånden av hermelin, ekorre, skogshare och fälthare är högre än för vintern innan. Läs mer
Inventeringarna av skogshönsfåglar inleds i slutet av juli
Sommarinventeringen av vilttrianglarna genomförs i år 28.7–13.8. Inventeringarna omfattar tjäder, orre, järpe och ripa. Höstens jaktperioder fastställs utifrån inventeringarnas resultat genast efter inventeringsperiodens slut. Inventeringarna av vilttrianglar, som utförs i månadsskiftet juli–augusti, ger information om hur skogshönsfåglarnas reproduktion har lyckats denna sommar. – Det är mycket viktigt att så… Läs mer

Skriva ut

Riistakolmiot.fi