Morkulla (Scolopax rusticola)

Kuva: Timo Karkiainen

Kännetecken

Morkullan är spräcklig i olika nyanser av brunt samt svart och vit.  När den flyger framträder den rödbruna gumpen och den ljusa stjärtspetsen. Till formen är fågeln kraftig och rund. Morkullan har stora ögon som ligger nära hjässan, så fågeln ser därför utan att vrida huvudet 360 grader. Morkullans näbb är kort och rak och fågeln har korta och breda vingar med rundade vingspetsar. Hanen parningsflyger från april till juli på kvällen i höjd med trädtopparna. Samtidigt ger den ifrån sig ett kväkande läte.

Förekomst

Morkullan häckar i allmänhet i lövträdsdominerande skogar i södra och mellersta Finlands sjöområden upp till gränsen av Lapplands län. Den övervintrar i västra och södra Europa.

Livsmiljö

Morkullans häckningsmiljöer är färska moar, lundar, ödemarker och strandskogar. Under flyttningstiden påträffas morkullan även på ängar och på öar i den yttre skärgården.

Levnadssätt

Morkullans parningsflygrundor skapar stämning under svala vårkvällar, och hanar som förbereder sig för en andra kull syns hålla vakt ännu på sensommaren.  Tack vare sin goda skyddsfärg kan den skickligt hålla sig gömd och flyga iväg först i sista stund om den blir störd. Morkullan livnär sig på maskar, larver, sniglar, spindlar men även fullvuxna insekter och andra småkryp. Den äter även vegetarisk föda: frön, rötter och blad av gräsväxter samt bär.

Häckning

Honan blir könsmogen vid 1 års ålder och hanen vid 2 års ålder. Den häckar på marken på en skyddad plats, t.ex. i skydd av en buske eller risvegetation. Honan lägger 3–4 ägg i april och ruvar dem i cirka 20–24 dygn. Hanen deltar inte i omsorgen om ungarna. Ungarna börjar söka egen föda som mycket små. De är flygfärdiga vid cirka fem veckors ålder och lämnar då boet.

Jakt

Morkulla jagas med stötande eller stående hund. Den kan också jagas utan hund, men det är svårare, eftersom den trivs i täta buskage. Morkulla är en populär viltart i Mellaneuropa i motsats till situationen i Finland i Finland. Jakttiden infaller 20.8–31.12.

 

 

Skriva ut

Riistakolmiot.fi