Mård (Martes martes)

Kuva: Merja Otronen / Vastavalo

Kännetecken

Mårdens päls och pälsens färg är den samma året runt. Vanligen varierar pälsfärgen från mörkbrun till mörkgulaktig eller gråbrun och fläcken på halsen och framsidan varierar från ljusgul till gulaktigt rött. Fläcken har också gett benämningen “kultakurkku” (guldhals) på finska. Mården kan vara 45–55 cm lång, svansen är 20–30 cm lång och vikten är 1–2 kg.

Förekomst

Mården finns i nästan hela Finland, med undantag för nordligaste Lappland. Mårdspår påträffas väldigt sällan i                       fjällbjörksområden. I de nordliga delarna kan mården påträffas främst i skogiga sänkor.

Livsmiljö

Mården trivs bra i täta små skogar, där trädtopparna har en hög täckningsgrad. Mården undviker helst öppna platser och försöker gå runt till exempel kärr längs skogskanten. Mården gömmer sig gärna i trädhål, stenhögar eller till och med i diken. Lämpliga gömställen är ett viktigt krav på livsmiljön.

Levnadsvanor och näring

Mården är ett nattdjur som jagar i mörkret och vilar på dagen. Den har anpassat sig väl till rörelse i mörkret tack vare bra mörkersyn och minne. Mården är en utomordentlig orienterare. Mården använder sig också effektivt av luktmärken, som den använder som ett så kallat bojnätverk. Med dessa luktmärken märker mården gränserna till sitt levnadsområde och de inre delarna av detta. I Skogslappland kan en mårdhanes habitat vara nära 100 kvadratkilometer stort. Mården har inte något egentligt revir, utan den lever på lite olika platser och rör sig på gemensamma områden på olika tider. Levnadsområdena kan överlappa varandra nästan helt och hållet, men då rör sig mårdhanarna endast sporadiskt på varandras områden.

Mården vilar på dagen i trädhål, fallna träd, stenrös och ekorrbon. Mården byter inte pälsfärg till vintern och därför är det viktigt att klättra upp i ett träd för att skydda sig mot rovdjur.

Mården är en generalist, det vill säga att det som är tillgängligt för tillfället duger som näring; ekorre, sork, hare, fågel och fågelägg, groda, bär, svamp och så vidare. Mården är en strålande klättrare och kan hoppa från ett träd till ett annat på upp till fyra meters avstånd. Mården är också en bra simmare.

Fortplantning

Mården får avkomlingar en gång per år, i allmänhet 3–4 stycken. Parningen sker i slutet av sommaren. Mården har liksom minken fördröjd fosterutveckling och därför utvecklas fostret först efter årsskiftet. Ungarna föds i april-maj.

Jakt

Mården har varit ett betydande pälsdjur och avsevärda belopp betalades för dess päls. Under de senaste åren har jakten minskat och pälspriset sjunkit. Det är inte lätt att jaga mård, det kräver tålamod. I huvudsak jagas mård genom att spåra den med en hund eller med en sax som dödar genast. Spårningsavståndet kan vara långt och därtill är mården skicklig på att gömma sig. En hund som är skicklig på att spåra mårdar är en oersättlig hjälp i jakten.

Skriva ut

Riistakolmiot.fi