Björn
Björnen förekommer nu i nästan hela landet, men stammen är starkast vid östgränsen från Kymmene till Kajanaland och Kuusamo i norr. Björnen trivs bäst i stora enhetliga skogsområden, men den kan också röra sig och övervintra i närheten av bebyggelse. Björnen ligger i ide från oktober-december fram till februari-april. Snöspår… Läs mer
Riistakolmiot.fi