Inventeringarna av skogshönsfåglar inleds i slutet av juli
Sommarinventeringen av vilttrianglarna genomförs i år 28.7–13.8. Inventeringarna omfattar tjäder, orre, järpe och ripa. Höstens jaktperioder fastställs utifrån inventeringarnas resultat genast efter inventeringsperiodens slut. Inventeringarna av vilttrianglar, som utförs i månadsskiftet juli–augusti, ger information om hur skogshönsfåglarnas reproduktion har lyckats denna sommar. – Det är mycket viktigt att så… Lue lisää
Skogshönsfåglarna inventeras ovanligt tidigt
Sommarinventeringen av vilttrianglarna görs i sommar undantagsvis 23.7–2.8.2016. Genom den tidiga inventeringen säkerställs att tillräckligt täckande resultat är tillgängliga när besluten om jakttiderna tas. Det är väldigt viktigt att så många trianglar som möjligt inventeras inom utsatt tid och att resultaten lämnas in genast efter inventeringen. De resultat som lämnas… Lue lisää
Antalet skogshönsfåglar fortsätter att minska – den kalla sommaren gjorde det svårare för kycklingarna att överleva
Bestånden av samtliga skogshönsfåglar försvagades jämfört med förra året. Fågelbestånden försvagades kraftigare i södra Finland än i norr. Skogshönsfåglarna räknades i 841 vilttrianglar i hela landet under perioden 25.7–5.8. Skogshönsfåglarnas bestånd har redan minskat under två–tre års tid. Bestånden av orrar, järpar och dalripor är nu mindre än de varit… Lue lisää
Vinterinventeringen lyckades utmärkt trots de svåra förhållandena – inga avsevärda förändringar i viltbestånden
Vintern 2015 var problematisk med tanke på vinterinventeringarna. Trots de svåra förhållandena lyckades man genomföra inventeringen i 610 vilttrianglar. Antalet vilttrianglar som inventerades var ungefär detsamma som under tidigare vintrar, men klart större än vintern innan. Även om flera av de arter som inventeras verkar ha ökat i antal jämfört med föregående vinter är de trots allt ungefär lika talrika som genomsnittet under de senaste tio åren. Lue lisää
Riistakolmiot.fi