Järpe 2016
Den genomsnittliga tätheten av järpe hade sjunkit något jämfört med året innan och var cirka 20 % lägre än genomsnittet under de senaste 10 åren. En minskning konstaterades i största delen av landet; den största i östra och norra Finland. Endast i väster, i trakterna kring Uleåborg och Österbotten samt… Läs mer
Dalripa 2016
Antalet dalripor minskade avsevärt på områdena i UIeåborg och Kajanaland.  En lika låg täthet av dalripa har senast observerats under bottenåren 2008 och 2009. Dalripans kycklingandelar var lägre än under de föregående åren. Även dalripans fortbestånd var mycket svagt i största delen av norra Finland. Men i Lappland har beståndet… Läs mer
Orre 2016
Totaltätheten av orre var nästan lika stor som för ett år sedan, men cirka 20 % lägre än medelvärdet under den senaste 10-årsperioden. Utvecklingen jämfört med året innan var klart tudelad: i södra Finland stärktes orrbeståndet något och i norra Finland försvagades den. Den största tätheten av orre fanns i… Läs mer
Tjäder 2016
I hela landet var tjädertätheten nästan på samma nivå som i fjol, vilket dock är mindre än under de 10 föregående åren i snitt. Allmänt taget ligger beståndet i Lappland på samma nivå som i fjol, men i övriga delar av norra Finland har det klart minskat; i sydöstra, mellersta… Läs mer
Riistakolmiot.fi