Dalripa 2020

Sommarräkning

Huom! Riistanhoitoyhdistyskohtainen kolmioiden lukumäärä kertoo alueelle laskettuihin keskiarvoihin vaikuttavien kolmioiden lukumäärän. Kaikki kohdassa kolmioiden määrä tarkoittaa koko riistakeskusalueella laskettujen kolmioiden kokonaismäärän. Kolmioiden aktiivisuuden näet Extranet-palvelun kartta -osiosta. Pääset kartta -osioon tästä.

Hos dalripa kunde inte urskiljas väsentliga avvik i kullstorlek eller ungandel. Visserligen finns det tillräcklig information för att uppskatta dessa endast från artens kärnområden i Finland (Lappland, Uleåborgtrakten och Kajanaland). Jämfört med förra året har dalripans beståndstäthet vuxit i Kajanaland och hållits tämligen på samma nivå i Uleåborgtakten och Lappland, såsom även hela landets nivå. Under de senaste 2–3 åren finns det tecken på en återhämtning från den värsta svackan. Det här är ändå glädjande hos en art vars bestånd under tre decennier minskat till ca en fjärdedel. Mera information om läget i Norra Lappland fås senare i och med ytterligare linjetaxeringar av dalripa med hjälp av hund.

Takaisin edelliselle sivulle

Skriva ut

Riistakolmiot.fi