Ekorre 2020

Ekorrstammens utveckling domineras av stora mellanårsväxlingar, där tydliga toppar återkommer med ojämna mellanrum. I snitt har hela landets tätheter fallit till mindre än hälften under 32 år och tillbakagången är kraftigare längre norr. I Södra Finland har stammen ändå i snitt hållits på ungefär samma nivå.

Den gångna vinterns ekorrspårtätheter har vuxit på många områden i landets södra och mellersta delar. Endast i Lappland och Kajanaland, där ekorrstammen är annars också svag, har tätheterna minskat i jämförelse med föregående år.

Takaisin edelliselle sivulle

Skriva ut

Riistakolmiot.fi