Fälthare 2020

Bland småvilt hör den till utbredningen sydliga fältharen till en av de absoluta vinnarna. Under tre decennier har hela landets stam cirka tiofaldigats och ökningen är klar i hela landet, om än mindre tydlig i norra Finland. I södra Finland ser stammens tillväxt ut att ha accelererat under de sista åren, efter en liten platå i början av 2010-talet.

Förra vinterns spårindex hos fälthare uppvisar förändringar i varierande riktning i olika delar av landet. Dessa varken förstärker eller motverkar väsentligt den rådande trenden. I snitt har indexet ändå minskat från förra året.

Takaisin edelliselle sivulle

Skriva ut

Riistakolmiot.fi