Hermelin 2020

I ljuset av vilttrianglarnas vintertaxering har hermelinens stam på tre årtionden minskat till blott en fjärdedel av vad den varit. Trenden pekar i samma riktning överallt i landet, men tillbakagången är kraftigast i artens högborg i norra Finland. Speciellt i norra Finland uppvisar hermelinens täthet ett cykliskt mönster som styrs av växlingar i smågnagarnas antal, även de cykliska. Den gångna vintern har hela landets täthet i snitt ökat.

Takaisin edelliselle sivulle

Skriva ut

Riistakolmiot.fi