Järpe 2016

Den genomsnittliga tätheten av järpe hade sjunkit något jämfört med året innan och var cirka 20 % lägre än genomsnittet under de senaste 10 åren. En minskning konstaterades i största delen av landet; den största i östra och norra Finland. Endast i väster, i trakterna kring Uleåborg och Österbotten samt i sydöster hade tätheten av järpe ökat jämfört med året innan. De högsta genomsnittliga tätheterna per region observerades på olika håll i södra Finland. Andelen järpkycklingar var en aning större än det föregående året. Skillnaderna var inte stora, men samma företeelse upprepades på de flesta viltcentralområdena. Järpens fortbestånd från året innan ser ut att ha varit på samma nivå som under de föregående åren.

Takaisin edelliselle sivulle

Tulosta sivu

Riistakolmiot.fi