Järpe 2020

Järpen har under gångna sommaren haft större kullar än normalt längs Österbottens kust och i Norra Tavastland. I Södra Savolax och Sydöstra Finland har kullarna däremot varit mindre än vanligt. I Södra Tavastland, Norra Karelen och Kajanaland har ungandelen varit låg. Läget hos järpen illustrerar hur mycket lokal variation det kan finnas i skogshönsens demografi. I Mellersta Finland, Södra Tavastland, Kajanaland och Sydöstra Finland har pågående sommarens järptätheter varit lägre än normalt. På flera områden kan ändå skönjas en klar återhämtning efter sen svacka för 4–5 år sedan. I dessa fall är det en bra nyhet om beståndstätheten nu ligger vid det långfristiga medeltalet.

Takaisin edelliselle sivulle

Skriva ut

Riistakolmiot.fi