Mård 2020

Nationellt har mårdens spårtäthet i vintertaxeringen hållits stabil över uppföljningsperioden, med knappt ett spår per 10 km per dygn. Tätheten har ändå ökat i Södra Finland med cirka 40% och minskat i Norra Finland med 85%. I mellersta delarna av Finland är tätheten stabil.

Förra vinterns spårindex minskade på de flera områden, lokalt även kraftigt, speciellt jämfört med de senaste fem årens medeltal. I kontrast till resten av landet, mer än fördubblades indexet i Satakunta.

Takaisin edelliselle sivulle

Skriva ut

Riistakolmiot.fi