Orre 2022

Orrbeståndets täthet efter häckning (8,5 individer / km2) har hållits på ungefär samma nivå som föregående år och är därmed något större än beståndets långfristiga medeltal. De vuxna fåglarnas bestånd har ändå ökat nationellt i snitt med ca 20 % och är nu klart tätare än normalt. Ungandelen har däremot minskat nationellt ca 15 %, andelen honor med ungar ca 20 % och kullstorleken ca 12 %. Ungproduktionen är nu nära medeltalet, efter att ha varit exceptionellt bra år 2021.

I Östra- och Norra Finland finns det mycket orre. I Norra Savolax och Norra Karelen är tätheten nästan rekordhög, så som också i Uleåborgstrakten och i Lappland. Även i Kajanaland finns det mera orre än normalt. I alla dessa fall har framför allt de vuxna orrarnas beståndstätheter ökat avsevärt från föregående år, fast totaltätheten kan ha hållits oföränderlig. I Södra Savolax har orrtätheten vuxit sig högre än medeltalet. I Norra Tavastland är totaltätheten fortfarande under medeltalet, men vuxenbeståndet har ökat till sitt medeltal. I Satakunda har orrbeståndet minskat klart från i fjol och är nu något under sitt medeltal.

Takaisin edelliselle sivulle

Skriva ut

Riistakolmiot.fi