Järpe 2021

Järpens bestånd har vuxit tydligt i många delar av landet och förändringen från i fjol är förvånansvärt enhetlig. I snitt är förändringen i beståndstätheterna på olika håll i Finland 32 %. I Norra Karelen, Österbotten (längs kusten) och Kajanaland är tillväxten till och med ca 60 %. I Satakunda, Norra Karelen och Uleåborgstrakten ligger tätheten ovanför det långfristiga medeltalet, medan vuxenpopulationen i norra Tavastland ligger något under medeltalet. På övriga områden ligger bestånden nära det lokala långfristiga medeltalet. Detta är en god nyhet för denna art, som tidigare gått rätt kraftigt tillbaka. Nu har bestånden i 3–5 års tid uppvisat tydliga tecken på återhämtning från den värsta vågdalen 2016–2017.

Ungandelen var betydlig i Kajanaland och Norra Karelen, men större än medeltalet även i Uleåborgstrakten och Norra Savolax. I Kajanaland, Österbotten (inlandet) och Nyland var också kullarna större än i snitt. Klart sämre häckningsframgång än normalt observerades inte för järpe i år på något av de granskade områdena.

Takaisin edelliselle sivulle

Skriva ut

Riistakolmiot.fi