Räv 2020

Rävens stam har minskat till cirka hälften i hela landet under de senaste 32 åren, men tillbakagången är mindre påfallande i Norra Finland. Speciellt i landets mittersta delar har stammens utveckling varit mera komplex, med en tydlig topp i början av 2000-talet, samt runt 2017.

Under den gångna vintern ser rävstammen ut att ha minskat tydligt i stora delar av landet, framför allt i Finlands södra och mellersta delar. I Norra Finland har stammen däremot klart ökat jämfört med föregående år.

Takaisin edelliselle sivulle

Skriva ut

Riistakolmiot.fi