Fälthare 2021

Vinterräkning

Huom! Riistanhoitoyhdistyskohtainen kolmioiden lukumäärä kertoo alueelle laskettuihin keskiarvoihin vaikuttavien kolmioiden lukumäärän. Kaikki kohdassa kolmioiden määrä tarkoittaa koko riistakeskusalueella laskettujen kolmioiden kokonaismäärän. Kolmioiden aktiivisuuden näet Extranet-palvelun kartta -osiosta. Pääset kartta -osioon tästä.

Fältharen, som trivs i Södra- och Västra Finlands jordbrukslandskap har under uppföljningsperioden (33 år) ökat drastiskt på hela sitt utbredningsområde. Beståndet har mer än tiofaldigats, men även det kan vara en underskattning, då vi i granskningen har likvärdigt använt både vilttrianglar i skogslandskap och fälttrianglar. Fälttrianglarna representerar bättre fältharens livsmiljö. Österut är arten betydligt fåtaligare. Beståndets tillväxthastighet ökar ändå längre mot öster, vilket innebär att artens utbredningsområde håller på att något utjämnas i den södra delen av Finland.

Takaisin edelliselle sivulle

Skriva ut

Riistakolmiot.fi