Utter 2021

Vinterräkning

Huom! Riistanhoitoyhdistyskohtainen kolmioiden lukumäärä kertoo alueelle laskettuihin keskiarvoihin vaikuttavien kolmioiden lukumäärän. Kaikki kohdassa kolmioiden määrä tarkoittaa koko riistakeskusalueella laskettujen kolmioiden kokonaismäärän. Kolmioiden aktiivisuuden näet Extranet-palvelun kartta -osiosta. Pääset kartta -osioon tästä.

Utterspår är fåtaliga i snöspårsinventeringen, men det stora materialet ger ändå en hyfsad bild av denna i hela landet utbredda och på vintern aktiva artens beståndsförändringar. Utterns bestånd har ökat i hela landet under uppföljningsperioden (33 år) och nära fördubblats under de två första decennierna, från början av 1990-talet. Efter 2005–2010 har beståndet varit rätt stabilt, eller uppvisat rentav tecken på tillbakagång de senaste åren i landets södra delar. Vinterns miljöförhållanden påverkar den vid öppet vatten övervintrande utterns rörlighet och på så vis även mängden snöspår. Det är ändå intressant att spårtätheten vintern 2021 har varit mycket nära resultaten 2020 och 2019, trots de extrema skillnaderna i snö- och köldförhållanden i syd.

Takaisin edelliselle sivulle

Skriva ut

Riistakolmiot.fi