Tjäder 2020

Sommarräkning

Huom! Riistanhoitoyhdistyskohtainen kolmioiden lukumäärä kertoo alueelle laskettuihin keskiarvoihin vaikuttavien kolmioiden lukumäärän. Kaikki kohdassa kolmioiden määrä tarkoittaa koko riistakeskusalueella laskettujen kolmioiden kokonaismäärän. Kolmioiden aktiivisuuden näet Extranet-palvelun kartta -osiosta. Pääset kartta -osioon tästä.

Tjäderns kullstorlekar låg nära de lokala medeltalen i hela landet. I södra Savolax är ungandelen lägre än normalt. Tjäderns beståndstäthet har på de flesta områdena hållits stabila, eller varit i enlighet med den långfristiga beståndsutvecklingen. Längs Österbottens kust har beståndet kontinuerligt minskat och ligger för tillfället på knappa hälften av uppföljningstidens medeltal. Längre in i landet, i Södra och Mellersta Österbotten, är den långfristiga beståndsutvecklingen liknande, men tätheten har stigit fyra år på rad och ligger nu ungefär vid sitt medeltal. Som på många andra områden, är tätheterna ändå långt från topptätheterna i 1980–90-skiftet. I Uleåborgtrakten och Lappland har det gått glädjande bra för tjädern de senaste tre åren. Pågående sommarens täthet ligger i Uleåborg på (5,7 individer / km2), vilket är ca 50 % högre än medeltalet och hör de det högsta tätheterna som observerats på området.

Takaisin edelliselle sivulle

Skriva ut

Riistakolmiot.fi