Utter 2020

Vinterräkning

Huom! Riistanhoitoyhdistyskohtainen kolmioiden lukumäärä kertoo alueelle laskettuihin keskiarvoihin vaikuttavien kolmioiden lukumäärän. Kaikki kohdassa kolmioiden määrä tarkoittaa koko riistakeskusalueella laskettujen kolmioiden kokonaismäärän. Kolmioiden aktiivisuuden näet Extranet-palvelun kartta -osiosta. Pääset kartta -osioon tästä.

Utterns stam har ökat i hela landet under den granskade 32-årsperioden, men en fördubbling från tidigt 1990-tal fram till 2005–2010. Efter det har utterstammen varit i det stora hela stabil, eller gått lite tillbaka i Södra Finland under de senaste åren.

Jämfört med föregående år har utterns täthetsindex ökat i största delen av landet. Förra årets relativt låga index kan ändå till stor del ha berott på miljöförhållandena.

Takaisin edelliselle sivulle

Skriva ut

Riistakolmiot.fi