Sommaren 2020
Det på många håll rekordvarma vädret i juni har försatt höga förväntningar på skogshönsfåglarnas häckningsframgång. Det lovande häckningsåret kan ända ha urvattnats av det påföljande kalla och ostadiga vädret i juli. I Östra Lappland och längs sydkusten har det ändå varit varmt eller normalt väder också i juli. Pågående sommarens… Läs mer
Dalripa 2020
Hos dalripa kunde inte urskiljas väsentliga avvik i kullstorlek eller ungandel. Visserligen finns det tillräcklig information för att uppskatta dessa endast från artens kärnområden i Finland (Lappland, Uleåborgtrakten och Kajanaland). Jämfört med förra året har dalripans beståndstäthet vuxit i Kajanaland och hållits tämligen på samma nivå i Uleåborgtakten och Lappland,… Läs mer
Järpe 2020
Järpen har under gångna sommaren haft större kullar än normalt längs Österbottens kust och i Norra Tavastland. I Södra Savolax och Sydöstra Finland har kullarna däremot varit mindre än vanligt. I Södra Tavastland, Norra Karelen och Kajanaland har ungandelen varit låg. Läget hos järpen illustrerar hur mycket lokal variation det… Läs mer
Tjäder 2020
Tjäderns kullstorlekar låg nära de lokala medeltalen i hela landet. I södra Savolax är ungandelen lägre än normalt. Tjäderns beståndstäthet har på de flesta områdena hållits stabila, eller varit i enlighet med den långfristiga beståndsutvecklingen. Längs Österbottens kust har beståndet kontinuerligt minskat och ligger för tillfället på knappa hälften av… Läs mer
Orre 2020
Orren hade i år större kullar än i snitt i Nyland, Norra Karelen, samt Södra och Mellersta Österbotten (i inlandet). Ungandelen var lägre än normalt längs Österbottens kust, i Norra Karelen och Kajanaland. Orrtätheten var mestadels stabil. På en del områden återhämtar sig beståndet efter en svacka 3–5 år tillbaka. Läs mer
Järpe 2016
Den genomsnittliga tätheten av järpe hade sjunkit något jämfört med året innan och var cirka 20 % lägre än genomsnittet under de senaste 10 åren. En minskning konstaterades i största delen av landet; den största i östra och norra Finland. Endast i väster, i trakterna kring Uleåborg och Österbotten samt… Läs mer
Dalripa 2016
Antalet dalripor minskade avsevärt på områdena i UIeåborg och Kajanaland.  En lika låg täthet av dalripa har senast observerats under bottenåren 2008 och 2009. Dalripans kycklingandelar var lägre än under de föregående åren. Även dalripans fortbestånd var mycket svagt i största delen av norra Finland. Men i Lappland har beståndet… Läs mer
Orre 2016
Totaltätheten av orre var nästan lika stor som för ett år sedan, men cirka 20 % lägre än medelvärdet under den senaste 10-årsperioden. Utvecklingen jämfört med året innan var klart tudelad: i södra Finland stärktes orrbeståndet något och i norra Finland försvagades den. Den största tätheten av orre fanns i… Läs mer
Tjäder 2016
I hela landet var tjädertätheten nästan på samma nivå som i fjol, vilket dock är mindre än under de 10 föregående åren i snitt. Allmänt taget ligger beståndet i Lappland på samma nivå som i fjol, men i övriga delar av norra Finland har det klart minskat; i sydöstra, mellersta… Läs mer
Sommarräkning 2016
Bestånden av skogshönsfåglar har minskat särskilt i norra Finland Antalet skogshönsfåglar fortsatte minska i största delen av landet. Bestånden har gått tillbaka framför allt i norra Finland. I södra och mellersta Finland är fågelsituationen fortsättningsvis på samma anspråkslösa nivå som i fjol. Arternas totala täthet är i många regioner den… Läs mer
Riistakolmiot.fi