Sommaren 2021
Resultaten från pågående sommars vilttriangelinventering är uppmuntrande. Bestånden har vuxit hos alla granskade arter. Tjäderns och orrens beståndsförändring från föregående år varierar ganska mycket mellan områden, men riktningen är i snitt växande. I synnerhet järpens bestånd har i likhet med de senaste fyra åren fortsatt att öka i nästan hela… Läs mer
Tjäder 2021
Tjäderns bestånd har i snitt ökat en aning jämfört med föregående år. Tjädertätheten är större än normalt i Egentliga Finland, Södra Tavastland, Norra Savolax, Norra Karelen och Lappland. I Norra Tavastland ligger beståndstätheten däremot under medeltalet. Alla dessa lokala resultat gäller både vuxenpopulationen och det totala beståndet, där ungarna räknas… Läs mer
Dalripa 2021
Dalripans bestånd har vuxit moderat i sina starkaste områden i Lappland, Uleåborgstrakten och Kajanaland. Denna utveckling har nu pågått i fyra eller fem år i rad. I Lappland ligger beståndstätheten nu nära det långfristiga medeltalet, medan tätheten i Uleåborgstrakten och Kajanaland fortfarande är under medeltalet. I Lappland används vilttriangelinventeringen för… Läs mer
Järpe 2021
Järpens bestånd har vuxit tydligt i många delar av landet och förändringen från i fjol är förvånansvärt enhetlig. I snitt är förändringen i beståndstätheterna på olika håll i Finland 32 %. I Norra Karelen, Österbotten (längs kusten) och Kajanaland är tillväxten till och med ca 60 %. I Satakunda, Norra… Läs mer
Orre 2021
Orrens bestånd har i snitt ökat jämfört med föregående år, men den lokala variationen är betydlig. I Kajanaland, Norra Savolax och Norra Karelen är beståndstätheten väsentligt större än i snitt, men också i Uleåborgstrakten och Södra Tavastland ligger tätheten ovanför medeltalet. I Norra Tavastland och Nyland var orrtätheterna lägre än… Läs mer
Sommaren 2020
Det på många håll rekordvarma vädret i juni har försatt höga förväntningar på skogshönsfåglarnas häckningsframgång. Det lovande häckningsåret kan ända ha urvattnats av det påföljande kalla och ostadiga vädret i juli. I Östra Lappland och längs sydkusten har det ändå varit varmt eller normalt väder också i juli. Pågående sommarens… Läs mer
Dalripa 2020
Hos dalripa kunde inte urskiljas väsentliga avvik i kullstorlek eller ungandel. Visserligen finns det tillräcklig information för att uppskatta dessa endast från artens kärnområden i Finland (Lappland, Uleåborgtrakten och Kajanaland). Jämfört med förra året har dalripans beståndstäthet vuxit i Kajanaland och hållits tämligen på samma nivå i Uleåborgtakten och Lappland,… Läs mer
Järpe 2020
Järpen har under gångna sommaren haft större kullar än normalt längs Österbottens kust och i Norra Tavastland. I Södra Savolax och Sydöstra Finland har kullarna däremot varit mindre än vanligt. I Södra Tavastland, Norra Karelen och Kajanaland har ungandelen varit låg. Läget hos järpen illustrerar hur mycket lokal variation det… Läs mer
Tjäder 2020
Tjäderns kullstorlekar låg nära de lokala medeltalen i hela landet. I södra Savolax är ungandelen lägre än normalt. Tjäderns beståndstäthet har på de flesta områdena hållits stabila, eller varit i enlighet med den långfristiga beståndsutvecklingen. Längs Österbottens kust har beståndet kontinuerligt minskat och ligger för tillfället på knappa hälften av… Läs mer
Orre 2020
Orren hade i år större kullar än i snitt i Nyland, Norra Karelen, samt Södra och Mellersta Österbotten (i inlandet). Ungandelen var lägre än normalt längs Österbottens kust, i Norra Karelen och Kajanaland. Orrtätheten var mestadels stabil. På en del områden återhämtar sig beståndet efter en svacka 3–5 år tillbaka. Läs mer
Riistakolmiot.fi