Vinter 2019
Snö- och väderförhållandena försvårade inventeringen av snöspår – endast små förändringar i småviltbeståndet Utifrån den gångna vinterns inventering av snöspår ligger genomsnittsvärdena för spår av många småviltsarter på samma nivå som tidigare år enligt en riksomfattande granskning. Bestånden av hermelin, ekorre, skogshare och fälthare är högre än för vintern innan. Läs mer
Lumijälkilaskenta 2014
Talvi 2014 oli poikkeuksellinen lumijälkilaskentojen kannalta. Tämän vuoksi kaikkien riistakantojen muutoksia alueittain ei voida kuvata luotettavasti. Useimmat keskisuuret nisäkkäät olivat laskennoissa vähempinä kuin vuotta aikaisemmin, kun taas hirvieläinten jälkitiheydet olivat edellisvuotisella tasolla. Tulokset saatiin 487 riistakolmiolta, mikä on neljänneksen vähemmän kuin edellisenä talvena. Läs mer
Riistakolmiot.fi