Vilttrianglar på nätet

Naturresurssinstitutet, Finlands Viltcentral, Forststyrelsen och Jägareförbundet utvecklar tillsammans webbtjänsten riistakolmiot.fi till stöd för vilt- och rovdjurstriangelinventerare. Tjänsten består av tre delar, vars funktioner beskrivs nedan.

Skapa egna användarkoder i tjänsten oma.riista.fi om du är inventerare.

För att kunna registrera inventeringsresultat elektroniskt, ska du först skapa egna användarkoder i e-tjänsten för viltförvaltningen, som administreras av Finland Viltcentral. Du kan tryggt registrera dig i tjänsten Oma riista med bankkoder. Också ditt mobilnummer och din personliga e-postadress, som fungerar som användarkod, behövs för registreringen. Du kan registrera dig till tjänsten redan nu. Finlands Viltcentral ansvarar för genomförandet och administreringen av systemet Oma riista. Inom den offentliga viltkoncernen utnyttjas systemet av jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och Forststyrelsen.

Skapa egna Oma riista-koder för dig själv.

Logga in i vilttriangel-extranätet för att spara inventeringsresultat

I sommar används för första gången en e-tjänst för att spara och rapportera inventeringsuppgifter. Inventerarna kan själva spara inventeringsresultat i tjänsten och följa resultaten redan under inventeringen. I tjänsten kan en inventerare söka uppgifter från den egna triangeln och därtill enligt viltvårdsförening och -område för sommarinventeringen. Dessutom är det möjligt att följa inventeringssituationen i hela Finland i tjänsten. Därtill skapas en rapporteringsfunktion i tjänsten, med vilken användarna själva kan söka uppgifter som de behöver.

Du kan logga in i portalen Riistakolmiot.fi med egna Oma riista-koder. Du kan skapa koder i god tid innan inventeringen börjar.

Gå till extranätet för vilttriangelinventeringen

Riistakolmiot.fi erbjuder inventeringsrapporter och grundläggande uppgifter om inventering

Webbtjänsten Riistakolmiot, som är öppen för allmänheten, ger ännu bättre inventeringsuppgifter för dem som behöver dessa uppgifter. Förhoppningen är att tjänsten är till hjälp särskilt i regleringen av jakten och i det relaterade beslutsfattandet.

Tjänsten underlättar rapporteringen av inventeringsuppgifter. Jämförbarheten av uppgifterna enligt år och region förbättras och viltuppgifter kan ännu bättre och i ännu större omfattning användas i det administrativa och lokala beslutsfattandet.

Förutom inventeringsrapporter erbjuder tjänsten grundläggande uppgifter om vilttriangelinventering, de arter som är föremål för inventering samt anvisningar och handledning för dem som gör inventeringar.

 

Skriva ut

Riistakolmiot.fi