Älg

Kuva: Kokkosalo

Älgen förekommer i hela landet, men stammen är gles i norr. Älgen växlar mellan sommar- och vinterbetesmarker, vilket leder till typiska höst- och vårvandringar. Älgen övervintrar vanligen på torr mineraljord ofta intill myrmark. Vinterbetesmarkerna bör ha tilräckligt med ungskog och buskage.

Älgen är vårt största landdjur. Tjuren väger 240-600 kg och kon 200-450 kg. Kroppslängden är 200-300 cm och boghöjden 150-220 cm. Pälsen är svartbrun.

I snö trampar älgen oftast ända ned till markytan. Klövstorleken och steglängden gör att älgspåret knappast kan förväxlas med något annat djurs. Kalvens spår kan eventuellt förväxlas med de mindre hjortdjurens. Älgarna går gärna i varandras spår och på vinterbetesmarkerna uppkommer ofta hårt upptrampade älgstigar.

Kuvagalleria

Skriva ut

Riistakolmiot.fi