Björn

Kuva: Juha Taskinen /LKA

Björnen förekommer nu i nästan hela landet, men stammen är starkast vid östgränsen från Kymmene till Kajanaland och Kuusamo i norr. Björnen trivs bäst i stora enhetliga skogsområden, men den kan också röra sig och övervintra i närheten av bebyggelse. Björnen ligger i ide från oktober-december fram till februari-april. Snöspår av björn kan man således påträffa mest på vårvintern.

Björnen är vårt största rovdjur. Hanen väger 100-300 kg och honan 80-200 kg. Kroppslängden är 130-250 cm och boghöjden 90-125 cm. Pälsen är enfärgat svartbrun.

Björnspåret är lätt att känna igen. I de jättelika spårstämplarna urskiljs hälen tydligt, nästän som i ett mänskospår, och vanligen lämnar också de fem klorna tydliga spår.

Kuvagalleria

Skriva ut

Riistakolmiot.fi