Rödräv

Kuva: Marcus Wikman

Rödräven är allmän i hela landet. Den förekommer såväl i närheten av odling och bebyggelse som i avsides belägna skogstrakter. Förekomsten växlar beroende på näringstillgången (främst sork). Fjällräven förekommer ytterst fåtaligt i de allra nordligaste fjälltrakterna, men rymlingar från åälsfarmer (silverräv) kan påträffas längre söderut.

Rödräven väger vanligen 5-9 kg och hanen är större än honan. Fjällräven väger 3-8 kg. Rödrävens vinterpäls är rödaktigt brun på ryggsidan och buksidan är ljusare, oftast vitaktig. Fjällrävens vinterpäls är vit.

Rödrävens mest typiska gångart är trav. Både i gång och trav av olika hastighet uppkommer det typistka “bärlbandet”, en nästan rak spårlöpa där steglängden varierar med hatigheten. I långsam gång buktar spåret mera. Räven trampar vanligen fot i fot. Den kan också trava på hundvis med snedställd kropp och då uppkommer ett typiskt parspår där fram- och bakfot hamnar bredvid varandra. I galopp lämnar rödräven ett fyrspår.

Fjällräven rör sig för det mesta i galopp.

Kuvagalleria

Skriva ut

Riistakolmiot.fi