Dvärgvessla

Kuva: Marcus Wikman

Hermelinen och dvärgvesslan lever i många olika typer av omgivning, men mest gynnar de ängskanter, hyggen och stränder. Spår av de här små rovdjuren kan man påträffa överallt där deras huvudbyten sorkar och möss förekommer med tätare stammar. Hermelinen och dvärgvesslan kan bosätta sig också intill gårdar.

Dvärgvesslan väger 30-130 g, honan väger sällan mer än 50 g, och kroppslängden är 12-24 cm. Dvärgvesslan har vit vinterpäls.

Hermelinen och dvärgvesslans mest typiska gångart är parsprång, där bakfötterna läggs i framfötternas spår. Normalt ligger den ena spårstämpeln snett framför den andra. Speciellt i lös snö är hoppen turvis långa och korta: efter ett långt hopp sjunker djuret sjupare i snön och därför blir följande hopp kortare. Spår av dvärgvesslehonor kan knappast förväxlas med hermelin, men hanens storlek närmar sig herleinhonans. I vissa fall kan också en stor hermelinhane lämna spår som kan förväxlas med minkens. Hermelinens skrevning är ändå alltid tydligt mindre. Hermelin och dvärgvessla undersöker nyfiket alla hålor och skymslen, och speciellt dvärgvesslan går ofta ned i sorkhål.

Kuvagalleria

Skriva ut

Riistakolmiot.fi