Skogshare

Kuva: Marcus Wikman

Skogsharen är allmän i flerslags terräng, från ytteskärgård till de nidligaste fjälltrakterna. Den gynnar skogens randzoner samt granblandskog. Den saknas endast på stora enhetliga odlingsmarker. Fältharen däremot är helt beroende av odlingsmark, där den främst förekommer i skogsmark vid åkerkanterna. Fältharens största stammar finns i landets sydvästra delar. På många ställen förekommer fält- och skogsharen sida vid sida. På förvintern har fältharen ofta för vana att grävä fram gröda under dnön. Skogsharen gör detta mera sällan.

På vintern är skogsharen päls vit med undantag av de svarta öronspetsarna. Fältharens vinterpäls är ljust brunaktigt grå. Fältharen har tydligt längre svans än skogsharen. Skogsharen väger 2,5-6 kg och fältharen 4-9 kg. Hos båda  arterna är hanen större än honan.

Skogsharen har tydligt bredare baktass än fältharen. Detta är speciellt tydligt då djuren rör sig i lös snö. Fältharen är tyngre med smalare tassar och den sjunker betydligt djupare i snön.

Hararnas typiska språngspår kan inte gärna förväxlas med andra djurs. Ibland kan dock identifieringssårigheter uppstå då haren gått långsamt på fast underlag så att bakfötternas. Sådana harspår är ovanliga och om man följer spåret en bit hittar man snart igen det typiska harspåret. Trampdynornas asymmetri på framtassarna är typisk för hararna.

Kuvagalleria

Skriva ut

Riistakolmiot.fi