Mård

Kuvat: Eero Kemilä ja Reijo Salminen / LKA

Mården lever i hela landet, den saknas endast it den allra nordligaste fjällregionen. Mården är i stor utsträckning ett skogsdjur, men den rör sig också på hyggen och myrmark. Den gynnar tydligt gammal gran- och tallskog, men skyr inte heller direkt odlingsmark och bebyggelse.

 Mården är större och gövre än mink och iller. Den väger normalt 650-1800 g (honan högst 1400 g) och kroppslängden är 42-56 cm. Pälsen är brun på ryggsidan med ljusare buksida. På strupe och bröst har den en vit eller gulaktig fläck.

Mårdens spårstämplar är större än minkens, ibland rentav lika stora som rävens. Fötternas undersida är behårad så att trampdynorna vanligen inte syns i spårstämpeln. Mården rör sig nästan uteslutande i sarsprång med det ena spåret snett framför det andra. Spårgropens bredd är 9-12 cm. På fast underlag kan mården göra fysrpår eller s. k. harspår. Gångspår ser man sällan. Mården klättrar mycket och den kan ta sig fram uppe i träden, men oftast rör den sig på marken.

Kuvagalleria

Skriva ut

Riistakolmiot.fi