Ekorre

Kuva: Niclas Fritzén

Ekorren förekommer allmänt över hela landet i snart sagt all slags skogsmark. Ekorren är ändå främst en barrskogsart med förkärlek för granskog. Förekomsten växlar kraftigt beroende på förekomsten av grankottar, vilka är ekorrens viktigaste näring på vintern.

Ekorren väger 200-400 g och kroppslägden är 18-24 cm. Vinterpälsen går i grått eller gråbunt och är ljusare än sommarpälsen.

Ekorrens enda spårtyp, hopp- eller språngspåret, är lätt att känna igen: de små framfotsspåren. I mjuk snö kan bakfotsspåren ligga i jämhöjd med framfotsspåren så att alla fyra spår ligger i bredd. Ekorren lever mycket i träd och kan ofta röra sig längre sträckor utan att gå ned pä marken.

Kuvagalleria

Skriva ut

Riistakolmiot.fi