Utter

Kuva: Marcus Wikman

Uttern förekommer över hela landet, men tätheten varierar mycket i olika områden. Den tätaste utterstammen finns i mellersta Finlands sjödistrikt vid mindre sjöar och bäckar med klart vatten. Uttern försvann för en tid nästan helt från skärgården, där den tidigare var allmän. Uttern är det mest utpräglade vattendjuret bland mårddjuren.

Uttern är kraftigt byggd. Den har korta ben och lång kropp med en kraftig konformad svans. Den väger 3-15 kg, hanen är tydligt större an honan. Kroppslängden är 50-90 cm. Uttern är enfärgat brun, buksidan är något ljusare än ryggen.

Mellan tårna har uttern en simhud som träcker sig ända fram till tåspetsarna. Simhuden kan under goda spårförhållanden ge synliga avtryck. Trampdynorna lämnar tydliga avtryck, då fötternas undersidor är hårlösa. På fast underlag rör sig uttern vanligen i galopp och lämnar då tre- eller fysrpår. I lös snö rör den sig i parsprång med hopp på ca 50 cm och lämnar en spårfåra som normalt är 15-11 cm bred. Uttern åker gärna kana i snön, och kan göra det också på plan mark. Den kan gräva sig ned i en snötunnel. Uttern kräver omedelbar närhet till vatten, men den kans förflytta sig från ett vattendrag till ett annat genom skogen också över rätt långa sträckor.

Kuvagalleria

Skriva ut

Riistakolmiot.fi