Vitsvanshjort

Kuva: Harri Hautala / LKA

Vitsvanshjorten kommer ursprungligen från Nordamerika och i Europa förekommer den med starka stammas endast i Finland. Utbredningen är begränsad till landets sydliga delar. Vitsvanshjorten påträffas främst i löv- och blandskog intill odlad mark. På många ställen är den vintertid beroende av utfodring.

Vitvanshjorten är ettsmäckert och relativt litet hjortdjur. Hjorten väger 80-140 kg och hinden 60-90 kg. Kroppslängden är 150-180 cm och boghöjden 90-105 cm. Vitsvanshjortens vinterpäls är brungrå, med ljusare hals och buksida. Såsom namnet anger är svansens undersidan och akterspegeln vita. Dessa vita partier fungerar som signal då djuret flyr.

Hindarna och kalvarna lever ofta i små flockar på vintern. Hjortarna går oftast sin egen väg. Vitsvanshjortarna följer ofta samma spår och hårt upptrampade stigar är vanliga där stammen är tät.

Kuvagalleria

Skriva ut

Riistakolmiot.fi