Pågående årets vilttriangelinventering sker 23.7.–7.8.2022. De inventeringar som har utförts och var resultat har returnerats via riistakolmiot.fi under denna tid hinner med i planeringen av årets jakttider. Vi rekommenderar därför starkt att inventeringen görs under de två första veckorna. Även resultat från inventeringar som gjorts senare i augusti är mycket välkomna, eftersom dessa data bidrar till den långfristiga uppföljningen av skogshönsbestånd. Sammandrag av vilttriangelinventeringens resultat uppdateras under ”Rapporter”.

Riistakolmiot.fi