Skogshönsbestånden uppvisar höga tätheter i år på basis av vilttriangelinventeringen

Bestånden av skogshöns kan växla även kraftigt mellan år och en varje sommar återkommande fråga är om bestånden fortsatt växa eller går tillbaka. I år ser situationen bra ut framför allt i Norra- och Östra Finland. Läs mera under rapporter. Resultaten från Norra Lapplands hundassisterade dalriptaxering publiceras senare.

Ett stort tack till alla som deltagit i inventeringen eller ännu skall göra det!

Riistakolmiot.fi