Skogshönsfåglarna inventeras ovanligt tidigt

Sommarinventeringen av vilttrianglarna görs i sommar undantagsvis 23.7–2.8.2016. Genom den tidiga inventeringen säkerställs att tillräckligt täckande resultat är tillgängliga när besluten om jakttiderna tas. Det är väldigt viktigt att så många trianglar som möjligt inventeras inom utsatt tid och att resultaten lämnas in genast efter inventeringen. De resultat som lämnas in till tjänsten Riistakolmiot.fi senast den 2 augusti hinner med i beredningen av förordningen om höstens jakttider. Vid inlämnande per post lönar det sig att posta inventeringsresultaten senast den 31 juli 2016.

Om det inte är möjligt att anordna inventeringen före den 2 augusti, är det ändå bra att göra den så fort som möjligt. Även resultat från triangelinventeringar som görs senare i augusti är viktiga. Varje inventerad triangel förbättrar resultatens pålitlighet och ger information om hönsfågelsituationen på det egna området.

Riistakolmiot.fi