Småviltstammarna fortsätter i väntad riktning – sydliga arter klarar sig allt bättre

Jägarna har under föregående vinter igen förtjänstfullt inventerat djurspår i snön längs vilttrianglar runt om i landet. Triangelinventeringen producerar viktig information om hur småviltstammarna utvecklas lokalt. I hela Finland utfördes vinterinventering av totalt 586 vilttrianglar, varav 39 var åkertrianglar. Vintern var rekordvarm i hela landet och det fanns exceptionellt lite snö i landets södra och mellersta delar. I Norra Finland fanns det däremot exceptionellt mycket snö, vilket också det kan störa inventeringen. Stammarnas utveckling granskas över inventeringens 32-åriga historia, men senaste vinterns spårtätheter jämförs också med föregående vinter och de fem senaste årens medeltäthet. I många fall har de årliga lokala växlingarna varit relativt små eller slumpmässiga, eller deras riktning har inte väsentligt avvikit från stammarnas långfristiga utveckling över större områden. Mera information finns i rapporten.

Ett stort tack till alla som deltagit i inventeringen!

Riistakolmiot.fi