Tack till alla som deltagit i vinterinventeringen!

Vilt- och fälttriangelinventeringens resultat är nu publicerade. Resultaten kan grankas per viltcentralregion, viltvårdsförening och art under rapporter

Riistakolmiot.fi