Tack till alla som deltagit i vinterinventeringen!

Vilttriangel- och fälttriangelinventeringens resultat har nu publicerats. Vinterinventeringens resultat per region, jaktvårdsförening och art kan granskas under rapporter.

Tilläggsinformation

Specialforskare Andreas Lindén, tel. 0295 322 354
andreas.linden@luke.fi

Riistakolmiot.fi