Spårinventering på snö pågår

Snöspårning på fälttrianglarna pågår 1.1–28.2.2021. På vilttrianglarna är inventeringsperioden 15.1–28.2.2021 i södra och mellersta Finland och 15.1–15.3.2021 i norra Finland. Inventeringarna bör helst göras så fort förhållandena tillåter det. Lycka till med inventeringarna!

Riistakolmiot.fi