Vilttriangelinventeringen sommaren 2020

Årets sommarinventering av vilttrianglar görs 25.7.–9.8.2020. Vi rekommenderar ändå att räkna under de två första veckorna d.v.s. 25.7.–2.8.2020, så att resultaten med säkerhet hinner med som grund för höstens jaktregelring. Det lönar sig också att returnera inventeringsresultaten elektroniskt via riistakolmiot.fi, vilket försnabbar processen. Om du föredrar att returnera resultaten på papper, posta då blanketterna och kartorna i god tid. Inventeringens sammandrag uppdateras på riistakolmiot.fi i takt med att data rapporteras in. Vi önskar er trevliga inventeringsstunder!

Riistakolmiot.fi